Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 20

6 mei 2020

Nieuwsbrief 20 van Melior Verzekeringen

Inhoud

  1. Van de directeur, annuleren van de themadagen
  2. Werken met beperkingen
  3. Secundaire dekkingsuitbreiding
  4. Brandverzekering

1. Van de directeur

Annuleren van de themadagen:

In onze nieuwsbrief van 2 maart jl. hebben wij u gemeld dat wij traditiegetrouw onze themadagen organiseren in de maand juni. Amper 2 maanden later ziet de wereld door het Corona virus er ineens totaal anders uit. De impact van het virus op ons dagelijks bestaan is enorm en we moeten allemaal leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid.

Binnen het Melior team hebben wij veelvuldig gesproken of het haalbaar en verstandig zou zijn om onze themadagen in juni wel door te laten.
Ondanks dat er tekenen zijn dat de lock down maatregelen ietwat versoepelt zijn/worden vinden wij het niet verstandig om onze themadagen in juni door te laten gaan.

De gezondheid van ons allen is uiterst waardevol en kan en mag op geen enkele wijze in gevaar worden gebracht en op dit moment past daar niet in dat wij elkaar in grotere getale gaan ontmoeten.

Wij moeten u helaas daarom meedelen dat wij besloten hebben om de geplande themadagen niet door te laten gaan.

Omdat wij het belangrijk vinden om met u in verbinding te staan denken wij na over “veilige” alternatieven voor de themadagen. Wij denken zo’n alternatief te hebben gevonden in de vorm van een Webinar. Een Webinar is wel een andere organisatievorm dan een themadag en vraagt van ons meer tijd mede omdat wij het belangrijk vinden dat het een interactief Webinar zou moeten zijn.

Helaas dus geen themadagen maar wij doen er alles aan om in september een Webinar te organiseren en u daar dan te mogen “ontmoeten”.
Wij houden u op de hoogte.

Mede namens het gehele Melior team een warme groet, let op uzelf, uw dierbaren en iedereen in uw naaste omgeving.


2. Werken met beperkingen

Iedere dag kunnen we de cijfers zien en lezen wat het Corona virus voor schade toebrengt. Pijnlijk is, de cijfers staan voor mensen, slachtoffers van een onzichtbare vijand. Wij hopen oprecht dat u, uw dierbaren en iedereen uit uw naaste omgeving niet te maken krijgt met dit verschrikkelijke virus!

Gelukkig is niemand binnen het Melior team besmet geraakt en wij hopen natuurlijk ook dat zo blijft. Vanaf het moment dat het virus om zich heen greep hebben wij direct maatregelen getroffen. Bijna iedereen van ons team werkt vanuit huis. Wij beschikken over een uitstekende ICT infrastructuur die het mogelijk maakt dat wij vanaf een thuiswerkplek ongehinderd voor u kunnen blijven doorwerken. Wij zijn ontzettend trots op ons team zoals ze omgaan met de situatie en iedere dag met onverminderde inzet en passie het beste van zichzelf geven voor u, onze relaties!!


3. Secundaire dekkingsuitbreiding

Diverse medewerkers van (collega) gemeentes hebben hun hart gevolgd en zij hebben vrijwillig hun hulp aangeboden, uiteraard in overleg met de werkgever, om een bijdrage te leveren aan de bestrijding en de gevolgen van het Coronavirus. Het betreft corona-proof vrijwilligerswerk.

Deze medewerker gaat werkzaamheden verrichten bij een andere organisatie ten behoeve van- en onder leiding en toezicht van- die organisatie. De aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente biedt in een dergelijk geval geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering mocht de werknemer schade lijden of mocht hij/zij schade toebrengen aan derden.

Om te voorkomen dat dit een belemmering vormt om de medewerker in te zetten hebben wij onze dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering verruimd. Wij bieden secundaire dekking voor deze werkzaamheden.
Dit betekent dat in het geval de organisatie waar de werknemer vrijwillig zijn werkzaamheden verricht, geen verzekering heeft, of wel een verzekering heeft, maar deze geen dekking biedt er een beroep kan worden gedaan op de Melior aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.

Ook onze werknemersschadeverzekering biedt hiervoor secundaire dekking.

Wij hebben u als relatie en verzekerde daarover eind maart wat meer gedetailleerd over geïnformeerd (Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19).


4. Brandverzekering

We hebben u verteld dat Melior inmiddels ook brandverzekeringen kan aanbieden.
Dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt wel uit de vele aanvragen die we hebben ontvangen. Er is behoefte aan brandcapaciteit in de markt en Melior levert dit met een A+ dekking.

We willen voornamelijk werken in de publieke sector. Gemeenten, provincies, waterschappen, scholengemeenschappen maar ook woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren.

We hebben ingeschreven op de eerste Europese aanbestedingen van dit jaar en er zijn ons zogenoemde aandelen gegund. Dat is fantastisch nieuws voor ons, de makelaars en helemaal voor onze klanten. Het lijkt aannemelijk dat de komende periode minder verzekeraars gaan inschrijven op uw aanbesteding of onderhands verzoek. Immers, de wereld is echt veranderd, fusies tussen en/of overnames van verzekeraars in de afgelopen periode zal, zoals wij dat inschatten, de verzekeringscapaciteit doen verminderen. Daar waar mogelijk zullen wij onze verzekeringscapaciteit inzetten waarmee eventueel weg te vallen verzekeringscapaciteit geheel of deels kan worden opgevangen. We kijken daarom ook uit naar het komende aanbesteding seizoen.

Melior werkt in de brandverzekeringsmarkt alleen samen met makelaars. De makelaars hebben bij uw brandverzekering een echte toegevoegde waarde. Uw makelaar is of wordt zeer binnenkort door ons geïnformeerd.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze mogelijkheden in relatie tot de brandverzekering , vraag uw makelaar of uw Melior accountmanager. Zij hebben de informatie voor u beschikbaar.