Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 29

3 april 2024

Nieuwsbrief 29 van Melior Verzekeringen

Inhoud

  1. Van de directeur
  2. 10 jaar Melior Verzekeringen
  3. Ontwikkelingen team schade Mandatis Claims & Services (MCS)
  4. WMO- en loonregres
  5. Kennisbank
  6. Uitbreiding Accountmanagement

1. Van de directeur

Wij zijn inmiddels drie maanden onderweg in 2024 en voor ons ligt het voorjaar.
De natuur begint zo langzamerhand weer te ontwaken uit haar “winterslaap” en de dagen worden weer langer, waarbij we overdag al soms kunnen genieten van heerlijk weer.

Het geeft vaak fijne- en frisse energie als de wereld om ons heen weer zichtbaar tot leven begint te komen. Niet alleen voelen we ons daardoor beter, maar levert het ook vaak nieuw inzichten en ideeën op voor ons werk.

Deze periode van het jaar gebruiken wij binnen Melior om te evalueren hoe het vorige jaar is verlopen, wat ging goed en wat kunnen we verbeteren?
We mogen stellen dat er in 2023 heel veel goed is gegaan.

We hebben velen van u mogen zien en ontmoeten tijdens de themadagen, ook dit jaar organiseren wij weer relatiedagen maar in een ietwat andere vorm. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd maar noteert u al vast in uw agenda’s 27 juni Melior Themadag!

In het najaar van 2023, de start van het aanbestedingsseizoen waren er veel aanbestedingen die voor ons interessant waren. Wij hebben, om precies te zijn, ons ingeschreven voor 91 aanbestedingen. Van deze inschrijvingen zijn er uiteindelijk 70 gegund aan Melior! Een geweldig resultaat waar we enorm blij mee zijn.

De gunningen hadden niet alleen betrekking op nieuwe relaties maar ook bestaande relaties die opnieuw gingen aanbesteden en weer aan Melior gunden. Niet iedere inschrijving kan leiden tot een gunning. Ook zagen wij helaas relaties vertrekken en dat doet pijn, maar hoort er ook bij. Zo werkt het nu eenmaal bij aanbestedingen.
Onder de streep is ons klantenbestand weer verder toegenomen met ruim 20 nieuwe relaties. Daar zijn we enorm trots op én dankbaar voor.

In de 10 jaar dat we bestaan, zijn we niet alleen qua relatiebestand en verzekeringsoplossingen gegroeid, maar is het Melior team ook flink opgeschaald, omdat we blijvend willen waarmaken en de snelheid en kwaliteit willen bieden die velen van u zo waarderen.

We weten allemaal dat we momenteel te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt, dat ondervinden wij ook. De verzekeringsmarkt kampt al jarenlang met een tekort aan goed opgeleide vakmensen waardoor het soms lang duurt om nieuwe medewerkers te vinden. Voor het schadeteam van Cherrie Elfferich zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe juristen, omdat door de groei van ons relatiebestand ook automatisch het totaal aantal schades toeneemt. Los van de schades, wordt ons schadeteam veel gevraagd om mee te denken of advies te geven bij aansprakelijkheid kwesties. In 2023 hebben we 622 schriftelijk adviezen uitgebracht wat natuurlijk tijd kost van het schadeteam maar onderdeel uitmaakt van onze dienstverlening.

Ondanks dat we ons geen moment hoeven te vervelen zien wij 2024 vol vertrouwen tegemoet. Team Melior is enorm gemotiveerd om u te kunnen helpen en naast u te staan als u dat nodig vindt.

Wij genieten van u als onze relaties en ook de mooie complimenten en waarderingen die velen van u ons geven. Daar zijn we dankbaar voor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!

Namens het gehele team van Melior,
Hartelijke groet


2. 10 jaar Melior Verzekeringen

In 2012 werd bekend dat de toenmalige overheidsverzekeraar OVO werd overgenomen door Centraal Beheer Achmea. Na de overname op 1 januari 2013 was er feitelijk nog maar één verzekeraar in de Nederlandse markt om het risico van aansprakelijkheid te verzekeren. De OVO gaf destijds als reden op de toename van het aantal (collectieve) aanbestedingen en andere samenwerkingsverbanden, die steeds vaker onhaalbare eisen stelden aan een relatief kleine verzekeraar als OVO.

Destijds hebben meerdere marktpartijen geprobeerd om een oplossing te vinden. Makelaars en verzekeraars kwamen met mogelijke oplossingen om een deel van de markt te veroveren. De sterke positie van CBA en de door hun geleverde kwaliteit maakten dit zeer moeilijk.

Ergens in de zomer van 2013 ontstond het idee binnen het volmacht bedrijf van Mandatis uit Oldenzaal om in samenwerking met destijds Amlin in Engeland een product te introduceren specifiek voor de overheidsmarkt. In samenwerking met enkele specialisten uit de markt werd verder gesproken. Uiteindelijk werden gemeenten benaderd over de inhoud van het product en welke polisvoorwaarden minimaal aanwezig moesten zijn. Dat was een hele kluif, maar zonder de tijd en inspanningen van de medewerkers van gemeenten was het destijds niet gelukt. Maar wanneer er een product en oplossing is, moet je inschrijven op aanbestedingen. Als je dan een aanbesteding wint moeten er ook schades geregeld worden.

Wat nog meespeelde is, wat vindt de markt er van en hoe wordt er omgegaan met een nieuwe speler? We kozen voor de naam Melior. We wilden de beste worden!

We zullen u de (leuke en minder) details besparen, maar het was zeker niet gemakkelijk.
Uiteindelijk kregen we één opdracht vanuit de aanbestedingen. Op alle andere aanbestedingen werden we afgewezen, Dankzij een bekende assurantiemakelaar en een Brabantse gemeente die ons hebben geholpen, leerden we elke dag meer over het overheidssegment. Leuk om te vermelden dat deze gemeente nog steeds klant bij ons is.

In 2014 hebben we een professionaliseringsslag gemaakt bij Melior. We beseften dat we de beste medewerkers moesten aannemen om ook de beste te worden. Dat is uiteindelijk gelukt en onder andere medewerkers van de voormalige OVO wilden het avontuur met ons aangaan.

We hebben Themadagen georganiseerd, geluisterd naar én gepraat met gemeenten en onze voorwaarden continue verbeterd. In 2016 hadden we een klantenbestand van 50 gemeenten. Dat was voldoende om verder te investeren in mensen en middelen. Melior groeide gestaag en inmiddels hebben we ruim 250 gemeenten, provincies en waterschappen verzekerd.

Het team van Melior bestaat uit een directie, een acceptatie afdeling, accountmanagers en onze allerbelangrijkste afdeling: de schadeafdeling! In totaal werken nu meer dan 35 mensen aan het succes van Melior. Elke dag willen we de beste zijn en het beste doen voor gemeenten en burgers.
Terugkijkend op 10 jaar Melior kunnen we zeggen dat het een geweldig avontuur is geweest met onze collega’s, verzekeraars en zeker met onze relaties.

We gaan rustig door en kijken vol vertrouwen uit naar de komende 10 jaar.

Dank allemaal daarvoor.


3. Ontwikkelingen team schade Mandatis Claims & Services (MCS)

Afgelopen jaar hebben wij met team MCS ruim 4100 schademeldingen mogen verwerken. Ook hebben wij 622 adviezen per mail verstrekt en daar bovenop nog vele telefonische adviezen.

De eerste helft van het jaar kwamen er in vergelijking met het jaar 2022 wat minder meldingen binnen. Dit vanwege de zachte winter -en dus minder gladheidszaken- maar ook vanwege het feit dat er in het eerste half jaar 2023 niet veel stormen zijn voorgevallen. Net toen we dat hardop uitgesproken hadden, raasde daar storm Poly op 5 juli over ons land en daarna volgden er nog een aantal. Dit heeft, in combinatie met de vele regen en daardoor wateroverlast, de meldingen wel weer doen oplopen. Juist in een periode van vakantie en minder personeel. Door de schouders eronder te zetten hebben wij dit allemaal goed weten te managen. Om ons niveau in service en snelheid in 2024 te kunnen blijven garanderen, hebben wij wel noodzaak gezien vacatures uit te zetten. Dit met succes!

Wij hebben inmiddels vijf nieuwe medewerkers mogen verwelkomen, waaronder vier op kantoor Oldenzaal en één op kantoor Rotterdam. Wij stellen hen graag aan u voor:

In oktober 2023 is Nawida Rahmani bij ons begonnen. Nawida is in mei 2023 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Nawida heeft Nederlands recht gestudeerd met als specialisatie staats- en bestuursrecht.

Per 1 januari 2024 is Linette Drenth gestart. Linette heeft HBO rechten gestudeerd en heeft al redelijk wat jaren werkervaring opgedaan in juridische functies, zoals die van juridisch adviseur / secretaris bezwaar en beroep bij het ROC van Twente. Ook Claudia Maartens is aan het begin van 2024 toegevoegd aan ons team in Oldenzaal. Claudia heeft tevens een HBO Rechten opleiding afgerond. Claudia heeft hiervoor als juridisch medewerker gewerkt bij Kienhuis Hoving Advocaten.

In maart dit jaar is team Oldenzaal ook verstrekt door de komst van Karin Rupert. Karin ondersteunt ons in de administratie en de telefonie. U zult haar mogelijk al gesproken hebben aan de telefoon. Karin heeft jarenlang ervaring in soortgelijke functies in het bank- en verzekeringswezen. Wij zijn verheugd met haar komst! Tot slot komt Pascale Uitslag komende maand het team in Oldenzaal nog versterken. Pascale is advocaat geweest en heeft een eigen kantoor, Advocatenkantoor Uitslag, gehad. Afgelopen jaren heeft zij als HR medewerker ervaring opgedaan bij diverse bedrijven. Pascale mistte uiteindelijk toch de juridische inhoud en dat kan MSC haar zeker bieden!

Op het kantoor te Rotterdam hebben wij per 24 januari 2024 een nieuwe collega mogen verwelkomen, Preety Singh. Preety is bezig met haar laatste jaar HBO Rechten. Zij heeft al enkele jaren werkervaring opgedaan bij de gemeente Westland en bij de gemeente Lansingerland.

Daarnaast beschikken wij, voor een periode van 20 weken (van februari tot juni 2024), over een drietal stagiaires: Stan Mengerink, Maud Elferink en Jesse Hassink. Stan, Maud en Jesse studeren HBO Rechten aan de Hogeschool Saxion. Zij hebben zich bij ons aangemeld naar aanleiding van de stagemarkt van Hogeschool Saxion waar Melior aan heeft deelgenomen.

Het is mooi te zien hoeveel juridisch talent er in onze omgeving te vinden is. Wij hopen dat Stan, Maud en Jesse een leuke en leerzame stage bij ons doorlopen.
Wij zijn erg blij met bovengenoemde versterking zodat wij u de kwaliteit kunnen blijven leveren die u van ons gewend bent.
Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van een collega.
Annerieke Kolenaar heeft na een periode van zes jaar besloten MSC te verlaten. Annerieke heeft met plezier bij Melior gewerkt, maar heeft besloten de komende periode rust te nemen en te bekijken welke deuren zich hierdoor nog zullen openen voor haar.

Wij zijn Annerieke dankbaar voor wat zij de afgelopen zes jaar voor ons, maar bovenal voor u heeft mogen betekenen. Wij wensen Annerieke alle succes toe in haar toekomstige functie.


4. WMO- en loonregres

Afgelopen jaar hebben wij al met veel gemeenten gesproken over het nut van verhalen van kosten waarbij een aansprakelijke derde partij betrokken is. Inmiddels zijn wij met circa 15 gemeenten een samenwerking aangegaan en hebben wij in een groot aantal zaken kosten weten te verhalen.

Wilt u meer weten over deze diensten of er direct gebruiken van maken? Vraag dan informatie op bij uw accountmanager of stuur ons een mail via regres@mandatis.nl.


5. Kennisbank

Uit de stellingen van de themadagen is naar voren gekomen dat u onze kennisbank als waardevol ervaart. Wel vroeg u zich af of de kennisbank ook actief bijgehouden wordt. Uiteraard is het voor Melior de taak om de Kennisbank actueel te houden en nieuwe onderwerpen met u te delen. Dit is een doorlopend proces. Wij willen echter nog verder gaan dan dat en willen onze kennisbank graag uitbreiden met artikelen waar u het meest baat bij heeft. Om uw wensen in kaart te brengen, hebben wij een enquête opgesteld.

Ons vriendelijk verzoek is deze via onderstaande link in te vullen zodat wij u met de kennisbank nog beter van dienst kunnen zijn.


6. Uitbreiding Accountmanagement

Zoals velen van u weten heeft Marc Mutsaars ons in september 2023 verlaten. Marc was vele jaren een rots in de branding binnen het team van accountmanagers. Helaas voor ons, maar begrijpelijk vanuit Marc was hij toe aan een nieuwe uitdaging en die hij vond bij Waterschap Brabantse Delta.

Marc, ons gezicht onder de grote rivieren, kende bijna alle zuidelijke gemeenten en is als “rasechte Brabander” bekend met couleur locale wat Brabant en Limburg zo mooi en positief typeert.

Marc als persoon valt niet te vervangen maar zijn rol van accountmanager moest wel ingevuld gaan worden. Het is geen eenvoudige opgave geweest om een nieuwe accountmanager te vinden maar het is ons gelukt.

Per 1 juni 2024 komt André Tilleman het accountmanagement team versterken. André is zeer ervaren als het gaat om het adviseren van klanten en heeft daarnaast jarenlang als accountmanager gewerkt bij een grote internationale verzekeraar.

Ook het publieke segment is Andre niet vreemd, zo houdt zijn huidige functie nog in dat hij parttime de vaste interne verzekeringsadviseur is van een gemeente.

Wij zijn erg blij met de komst van André maar bovenal voor onze zuidelijke relaties die weer een vast Melior aanspreekpunt krijgen.