Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 28

17 april 2023

Nieuwsbrief 28 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Uitbreiding team schadebehandeling Mandatis Claims & Services
 3. Vertrek Robbert Waal Mandatis Claims & Services
 4. Doorlopende CAR-verzekering
 5. Themadagen 2023

1. Van de directeur

Het voorjaar is begonnen, een mooie periode van het jaar. De natuur komt weer langzaam uit de winterslaap, de tijd van langer licht en groei breekt weer aan.

Het voorjaar is ook een periode van nieuwe energie opdoen en dat merken we binnen het team van Melior, het bruist van energie en nieuwe ideeën en plannen.
De ambitie om continue beter te worden voert daarin de boventoon. De drive en passie om u als onze relaties het beste van onszelf te geven is een diepgewortelde kernwaarde bij de mensen.

Verder ontwikkelen kan alleen als wij weten wat u belangrijk vindt, daarom hechten wij waarde aan persoonlijk en laagdrempelig contact met onze relaties. Uw wensen en verwachtingen laten wij meewegen in de dienstverlening voor nu en in de toekomst.

De accountmanagers brengen u om die reden, regelmatig een bezoek, maar de collega’s van de schadeafdeling wordt eveneens regelmatig gevraagd om schade gerelateerde workshops aan gemeentelijke vak-afdelingen te geven.
Wij willen niet alleen bekend staan als verzekeraar maar wij willen ons, aan u, ook profileren als kennisbron. Kennis heeft immers pas waarde als het gedeeld wordt.

Dit jaar organiseren wij wederom de themadagen van Melior Verzekeringen en wel op 7, 8 en 14 juni.

 • 7 juni in Zwolle
 • 8 juni in Eindhoven
 • 14 juni in Utrecht

Wij kijken ernaar uit om u, net zoals in voorgaande jaren, op één van deze dagen te ontmoeten.

Daarnaast kunnen wij u melden dat wij ons al mogen buigen over tal van mooie en interessante aanbestedingen. Niet alleen betreft het uitvragen van aansprakelijkheid, maar ook de nodige brandaanbestedingen zien we voorbijkomen. Bij brand wordt de aanbesteding vaak verzorgd door makelaars waar wij goede en prettige contacten mee onderhouden.

Net zoals in eerdere jaren het geval was, hopen wij dit jaar dat inschrijvingen door Melior/Mandatis veelvuldig mogen resulteren in een gunning. Op voorhand danken wij u dan ook voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!

Namens het gehele team van Melior Verzekeringen,
Hartelijke groet


2. Uitbreiding team schadebehandeling Mandatis Claims & Services

Op het kantoor te Rotterdam hebben wij per 1 februari 2023 een nieuwe collega mogen verwelkomen, Milly Mehmedova. Milly heeft Globalisation and Law, International Human Rights Law gestudeerd aan de Universiteit te Maastricht en heeft enkele jaren werkervaring. Wij zijn blij met haar komst.

Ook hebben wij voor een periode van 20 weken (van februari tot juni 2023) de beschikking over twee stagiaires, Lotte Diepmaat en Tim Kötter. Lotte en Tim studeren HBO recht aan de Hogeschool Saxion. Zij hebben zich bij ons aangemeld naar aanleiding van de stagemarkt van Hogeschool Saxion waar Melior aan heeft deelgenomen. Het is mooi te zien hoeveel juridisch talent er in onze omgeving te vinden is. Wij hopen dat Lotte en Tim een leerzame stage bij ons doorlopen en het zo naar hun zin hebben dat zij in de toekomst ons team willen komen versterken.


3. Vertrek Robbert Waal Mandatis Claims & Services

Per 1 april 2023 is Robbert Waal een nieuwe uitdaging als Senior Claims Adjuster Property aangegaan bij verzekeraar Chubb. Een begrijpelijke carrière stap gezien Robbert zijn technische schade-kennis en de jarenlange ervaring die hij op dat vlak heeft opgedaan bij verzekeraars en expertise-organisaties.

In de afgelopen 1,5 jaar dat Robbert bij ons heeft gewerkt heeft hij goed werk verricht voor de organisatie door additionele diensten van MC&S onder de aandacht te brengen bij onze relaties, daar zijn wij hem erkentelijk voor. Wij wensen Robbert veel succes in zijn nieuwe uitdaging.

Wenst u een toelichting op of heeft u vragen over onze additionele services zoals educatie en WMO regres? Neem contact op met onze accountmanagers Albert Meijer (06 23 55 0655) of Marc Mutsaars (06 15 94 6117).


4. Doorlopende CAR-verzekering

Vanaf 1 januari 2023 kunt u bij ons terecht voor een doorlopende CAR Verzekering. Inmiddels hebben wij een aantal offertes uitgebracht en zijn wij in gesprek met meerdere gemeenten.

Onze doorlopende CAR-verzekering kent een primaire dekking voor Sectie I, het Werk. Dit betekent dat niet alleen de gemeente als opdrachtgever primair verzekerd is, maar ook alle meeverzekerde partijen waardoor er nooit discussie is tussen aannemer/ onderaannemers bij schade aan het werk en wie dit gaat betalen. De gemeente behoudt de regie over:

 • voorwaarden
 • premiebetaling
 • schadepenningen.

Voor sectie II, het onderdeel Aansprakelijkheid adviseren wij een secundaire dekking. Dit betekent dat voor alle meeverzekerde partijen het aansprakelijkheidsrisico secundair is meeverzekerd, waardoor aansprakelijkheidsschades terecht komen bij de veroorzaker, zoals dit juridisch ook de gangbare weg is. Een groot voordeel hiervan is dat schades niet onterecht bij de gemeente worden neergelegd en zonodig kunnen worden verhaald. Ander voordeel, de gemeente houdt de risicokosten in de hand. Met de secundaire dekking heeft de gemeente als opdrachtgever een vangnet op de Doorlopende CAR-verzekering.

Bij de schadeafwikkeling maar ook voor juridisch advies kunt u uiteraard gebruik maken van onze vertrouwde en deskundige juristen. Zij helpen en ondersteunen u bij de behandeling van de aansprakelijkstellingen onder de CAR-verzekering.

Naast Sectie I en II kunt u de gebruikelijke andere Secties meeverzekeren. Onze voorwaarden zijn marktconform.

Wat hebben wij van u nodig als u hierin geïnteresseerd bent?
Voor een offerte aanvraag ontvangen wij graag van u;

 • de gewenste dekkingen (eigen risico’s en verzekerde bedragen);
 • schadeoverzicht van de afgelopen 5 jaren;
 • de verwachte bouwomzet 2023 op basis waarvan wij de premie berekenen.

Wilt u of de vakafdeling een toelichting over nut en noodzaak van een doorlopende CAR-verzekering? Neem contact op met onze accountmanagers Albert Meijer (06 23 55 0655) of Marc Mutsaars (06 15 94 6117).


5. Themadagen 2023

Dit jaar kunnen wij gelukkig weer onze themadagen organiseren. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten! Net zoals in voorgaande jaren gaan wij onze themadagen dit jaar weer inkleuren met vak- en verzekeringstechnische onderwerpen en diverse interactieve workshops.

Programma Themadagen 2023
09:30 Ontvangst met koffie / thee
09:55 Welkomstwoord
10:00 Presentatie aanbesteden door Nick Vonhof, senior underwriter, en Albert Meijer, accountmanager.
10:45 Korte pauze
11:00 Presentatie Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog
Na werkzaam te zijn geweest bij onder andere TNO, werd Gerard Tertoolen verkeerspsycholoog en senior adviseur bij adviesbureau XTNT in Utrecht.
Vanuit zijn motto ‘mobiliteit is voer voor psychologen’ verrijkt hij diverse beleidsgebieden (o.a. op gebied wegbeheer) met kennis over menselijk gedrag.
12:30 Lunch
13:15 Parallelsessie workshop A en B
Workshop A: Wegbeheer; Obstakels op de weg. Wat mag nog van de rechter?
Workshop B: Ingroei van boomwortels op percelen. Wanneer moet wie wat doen?
14:00 Korte pauze
14:15 Plenaire workshop Bouwwerkzaamheden
15:00 Afsluiting met borrel en klein hapje

De themadagen worden dit jaar georganiseerd op 7, 8 en 14 juni. Onderstaand tevens de locaties:

 • Woensdag 7 juni Van der Valk Hotel Zwolle, locatie
 • Donderdag 8 juni Van der Valk Hotel Eindhoven, locatie
 • Woensdag 14 juni Hotel NH Utrecht, locatie

U kunt zich inschrijven voor de themadagen via onderstaande link.

We kijken er naar uit om u weer te ontmoeten.