Skip to main content
Transparant en korte lijnen
Unieke oplossingen
A-rating producten

Over ons

Melior Verzekeringen

Melior verzekeringen is opgericht in 2013 om, in samenspraak met overheden, hoogwaardige verzekeringsoplossingen aan te bieden. Melior Verzekeringen werkt alleen in de overheidssector.

Melior Verzekeringen is geen Assurantie Makelaar en wenst dit ook niet te zijn. Het is een organisatie die exclusief namens Mandatis de overheidsmarkt bedient.

De wens van overheden is dat er meerdere aanbieders voor aansprakelijkheidsoplossing in de markt zijn omdat een monopolie ongewenst is. Dit geldt ook voor de overige verzekeringsproducten die in de overheidsmarkt afgenomen worden.

Mandatis

Mandatis

Mandatis is een volmachtbedrijf met jarenlange ervaring in de overheidssector. Zij is gevolmachtigde van een aantal gerenommeerde binnen- en buitenlandse maatschappijen en is Lloyd’s approved coverholder.

In deze hoedanigheid heeft Mandatis BV verregaande bevoegdheden om verzekeringen te accepteren, polissen op te maken, schaden te behandelen en producten te ontwikkelen voor zowel het particuliere als het zakelijke segment.

De advisering rondom de producten vindt plaats door de met haar samenwerkende assurantiekantoren.

Lloyd's approved cover holder

Lloyd’s

Mandatis is Lloyd’s Approved Cover Holder hetgeen betekent dat wij als één van de weinigen in Nederland op kunnen treden voor Lloyd’s Syndicates als gevolmachtigde. Inmiddels beschikken wij over verschillende Lloyd’s volmachten naast onze bestaande Nederlandse volmachten op het gebied van brand, aansprakelijkheid, ongevallen verzekeringen en meer.

Dankzij deze Lloyd’s Approved Cover Holder status hebben deze productoplossingen allemaal een A-rating voor wat betreft kredietwaardigheid.

Wij zijn gecertificeerd door Lloyd’s voor acceptatie, claimshandling en financiële administratie.

Vergunningen

  • Autoriteit Financiële Markten: 12042465
  • Kamer van Koophandel: 59741309

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO Beleid

Melior Verzekeringen maakt afspraken met haar leveranciers om zoveel mogelijk digitaal te werken. Op deze wijze probeert Melior het papierverbruik terug te dringen. Daarnaast zamelt Melior Verzekeringen haar afval gescheiden in.

Door een landelijke spreiding van accountmanagers probeert Melior de reiskosten zo laag mogelijk te houden. Bij de aanschaf van voertuigen wordt rekening gehouden met de CO2 uitstoot. Medewerkers werkzaam op de vestiging in Oldenzaal worden gestimuleerd zoveel mogelijk per fiets of openbaar vervoer naar het werk te komen. Er is een mogelijkheid tot thuiswerken gefaciliteerd.

Melior Verzekeringen heeft oog voor de maatschappij en wil ook maatschappelijk betrokken zijn. Daarom biedt Melior Verzekeringen plaats voor medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook wordt op verzoek bij aanbestedingen meegedacht om hulp te bieden bij stagiaires, bijstandsgerechtigden, arbeidsgehandicapten, binnen de eigen organisatie.

Medewerkers van Melior Verzekeringen laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien middels vrijwilligerswerk. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Artsen zonder Grenzen en de begeleiding van verstandelijke en lichamelijk beperkten bij sport.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

De belangen van onze klanten staan in onze dienstverlening centraal. Het beloningsbeleid dient dat te stimuleren en te ondersteunen Om dit te realiseren is van belang dat ons beloningsbeleid zodanig is ingericht dat het bijdraagt aan het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste medewerkers, zodat we onze klanten goed kunnen bedienen.

Wij zorgen voor een beheerst beloningsbeleid zodat onze medewerkers geen (foutieve) prikkels ervaren die het klantbelang op enigerlei wijze kan schaden. Daarom ontvangen onze medewerkers een vast marktconform salaris wat niet afhankelijk is van het aantal of soort financiële producten die onze medewerker(s) adviseren. Komt het vaste salaris in aanmerking voor een verhoging, dan geldt daarvoor ook dat deze niet afhankelijk is van het aantal of soort geadviseerde producten.

Toekennen van beloningen

Het uitgangspunt van de vaste beloning is een combinatie van relevante werkervaring, werk- en denkniveau, en (organisatorische) verantwoordelijkheden die de betreffende medewerker heeft. De vaste beloning van medewerkers wordt toegekend op basis van een vooraf vastgesteld functieprofiel, opleidingsniveau, competenties en het aantal jaren relevante werkervaring.

Minstens eenmaal per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen de leidinggevende en de medewerker over het functioneren. Hier worden eerder gemaakte afspraken geëvalueerd. Dit gaat zowel over vakinhoudelijke- als persoonlijke doelstellingen / afspraken. Dit functioneringsgesprek vormt het uitgangspunt voor toekenning van een mogelijke salarisverhoging.

Het beloningspakket wordt bij indiensttreding vastgesteld en bestaat uit meerdere elementen. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn een basissalaris (vaste beloning per maand), vakantiegeld (8%), vakantiedagen, en een reiskostenvergoeding (0.19 cent per km). Daarnaast bestaat het beloningspakket uit een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, auto v.d. zaak en een telefoon, afhankelijk van de te bekleden functie.

Wettelijk kader

Wij voldoen met ons beloningsbeleid aan de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten die er op toeziet dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Op grond van artikel 1:120 Wet financieel toezicht dient expliciet te worden vermeld hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele beloningen. Beide komen binnen onze onderneming niet voor.

Werken bij Melior

Op zoek naar werk?

Bekijk onze vacatures op de website van de Nyenborgh Group en solliciteer direct!