Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Transparant en korte lijnen
Unieke oplossingen
A-rating producten

Nieuwsbrief 24

1 september 2021
 1. Van de directeur
 2. De themadagen en Covid-19
 3. Programma themadagen
 4. Nieuwe producten en naamswijzing
 5. Uitbreiding van het team
 6. Nieuwe locatie te Rotterdam
 7. Nadere informatie en/of vragen?

Met het oog op de aankomende themadagen willen wij u een update toezenden met betrekking tot de themadagen, de uitbreiding van ons team en de situatie met betrekking tot COVID-19 op dit moment.

We zien momenteel een stabilisering in het aantal besmettingen. Het aantal besmettingen gaat niet meer omlaag, maar anderzijds ook niet omhoog. De situatie lijkt zich dus min of meer te stabiliseren en de aantallen gevaccineerden blijven toenemen. Vooralsnog zien wij dus geen beletsel om de themadagen doorgang te laten vinden.

Nieuwsbrief 23

12 juli 2021
 1. Van de directeur
 2. Cyberverzekering
 3. Veilig bestanden delen
 4. Kennisbank
 5. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid
 6. Themadagen en nieuwe producten
 7. Nadere informatie en/of vragen?

De vakantieperiode is aangebroken, voor velen van ons betekent dit een aantal weken vrij en geen werk aan het hoofd. Weg van thuiswerken, digitale teamsoverleggen of zakelijke vraagstukken die onze aandacht vragen. Na een ruim jaar waarin we de impact en gevolgen ondervinden van het virus, doet dat ook iets met onze mentale weerbaarheid. Vanuit huis werken heeft voordelen maar kent ook nadelen. We zien en spreken de collega’s minder, samen lachen, praten over voetbal of andere dagelijkse dingen het is niet zoals we allemaal gewend waren of zijn. Gelukkig gloort er licht aan de horizon en gaat de wereld, met horten en stoten, weer een beetje open.

Ook ons team begint weer langzaam aan terug te keren naar werken op kantoor. We doen dat op een gestructureerde manier en zijn er scherp op dat we ons houden aan afstandsregels. Gelukkig heeft ons team niet direct te maken gehad met de zorgelijke corona situaties. Van ganser harte hopen wij dat dat ook voor u geldt.

Nieuwsbrief 22

29 april 2021
 1. Van de directeur
 2. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid
 3. De verzekerbaarheid van Cyber
 4. Nieuwe medewerkers
 5. Themadagen
 6. Brandverzekeringen
 7. Nadere informatie en/of vragen?

De donkere-, korte -en soms koude dagen liggen achter ons en het voorjaar dient zich aan. Planten en bomen beginnen weer uit te lopen en de zon laat zich inmiddels al een beetje van haar beste kant zien. Ieder van ons ziet uit en verlangt naar meer “vrijheid” om weer familie, naasten, vrienden maar ook collega’s te kunnen ontmoeten.

Ons geduld wordt op de proef gesteld en vraagt met name veel van ieders mentale weerbaarheid, maar er is gelukkig perspectief. Door de mogelijkheid van vaccineren wordt hopelijk de impact van de pandemie iedere dag kleiner. Net zoals waarschijnlijk bij velen van u, werkt bijna ons hele team al tijden van vanuit huis. We hebben veel respect en waardering voor onze mensen die ondanks de beperkingen iedere dag weer vol passie het beste voor onze klanten geven.

Nieuwsbrief 21

20 november 2020
 1. Van de directeur
 2. Uitbreiding schadebehandelingsteam
 3. Kennisbank
 4. Corona-virus en aanvullende dekking
 5. Themadagen
 6. Aanpassingen Servicemodule
 7. Aanbestedingstips brandverzekeringen
 8. Stichting Nora Werkt
 9. Nadere informatie en/of vragen?

We zijn inmiddels aanbeland in de laatste periode van het jaar. Het jaar 2020 dat nog niet ten einde is, zal zonder twijfel de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar.

Ieder van ons kent de impact van corona, het virus laat een spoor van groot en klein leed achter en het houdt ons nog allemaal in haar greep.

Oprecht hopen wij dat u zelf, uw dierbaren en mensen uit uw naaste omgeving niet zijn geconfronteerd met alle negatieve gevolgen van het virus. Omdat wij allemaal behoefte hebben aan een positief perspectief, wensen wij u in ieder geval veel kracht toe om deze tijd door te maken tot betere tijden zich aandienen.

Nieuwsbrief 20

6 mei 2020
 1. Van de directeur, annuleren van de themadagen
 2. Werken met beperkingen
 3. Secundaire dekkingsuitbreiding
 4. Brandverzekering

Annuleren van de themadagen:

In onze nieuwsbrief van 2 maart jl. hebben wij u gemeld dat wij traditiegetrouw onze themadagen organiseren in de maand juni. Amper 2 maanden later ziet de wereld door het Corona virus er ineens totaal anders uit. De impact van het virus op ons dagelijks bestaan is enorm en we moeten allemaal leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid.

Binnen het Melior team hebben wij veelvuldig gesproken of het haalbaar en verstandig zou zijn om onze themadagen in juni wel door te laten.
Ondanks dat er tekenen zijn dat de lock down maatregelen ietwat versoepelt zijn/worden vinden wij het niet verstandig om onze themadagen in juni door te laten gaan.

Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19

3 april 2020

Indien u uw medewerkers tijdens de Corona crisis inzet als vrijwilliger bij (aanverwante)zorginstellingen of veiligheidsregio’s ter bestrijding van het Covid-19 virus blijven deze medewerkers verzekerd, de dekking wordt alleen secundair.

Nieuwsbrief 19 Q&A coronavirus

13 maart 2020

Afgelopen dagen zijn er door het kabinet ingrijpende maatregelen aangekondigd om het coronavirus te beteugelen. Wij kunnen ons voorstellen dat u als gemeente bestookt wordt met telefoontjes van ongeruste burgers dan wel bedrijven die niet goed weten wat ze moeten doen en welke aanpak nu juist is. Wij zijn in elk geval zelf door een aantal gemeenten gebeld met de vraag hoe gehandeld moet worden als er schade geleden wordt door de aangekondigde maatregelen en er bij de gemeente claims worden ingediend.

Om hierin wat meer duidelijkheid te verschaffen, treft u onderstaand een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop aan.

 1. De landelijke maatregel is dat alle evenementen (met meer dan 100 personen) af dienen te worden gelast. Indien een gemeente dit advies uitvoert en de organisatoren leggen claims neer bij de gemeente voor de door hen geleden schade, is dit dan gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering?
 2. Is een gemeente in voornoemde situatie gehouden de door de organisator van het evenement geleden schade te vergoeden?
 3. Stel dat een gemeente de landelijke beleidslijn niet overneemt en evenementen, of een aantal daarvan, doorgang laat vinden. Wat zijn dan de risico’s?
 4. Wat als de gemeente zelf opdracht heeft gegeven voor een evenement en deze moet cancelen vanwege het landelijk advies? Dient zij dan de kosten van de organisator te vergoeden?

Nieuwsbrief 18

2 maart 2020
 1. Van de directeur
 2. Melior brandverzekering voor overheden
 3. Themadagen aansprakelijkheid overheden
 4. Ontwikkelingen op het terrein van overheidsaansprakelijkheid
 5. Aanpassingen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
 6. Cybercrime en Cyberverzekering: Een wake-up call

We zijn inmiddels bijna 2 maanden onderweg in 2020. Wij hopen dat u, samen met degenen die u dierbaar zijn, terug kunt kijken op een fijne decembermaand.

2019 was voor Melior een druk en zeer spannend jaar.
Veel van onze bestaande relaties moesten opnieuw aanbesteden en een aantal aanbestedingen van nieuwe relaties kwamen op onze bureaus terecht. Wij zijn er blij mee dat 23 van de 26 bestaande klanten die hebben aanbesteed ons opnieuw de opdracht hebben gegund en we 8 nieuwe klanten hebben mogen verwelkomen. Wij als Melior zijn er trots op.

Nieuwsbrief 17

19 juli 2019
 1. Van de directeur
 2. Nieuwe medewerkers
 3. Veilig bestanden delen
 4. Kennisbank
 5. Themadagen Melior Verzekeringen
 6. Nadere informatie en/of vragen?

Hierbij treft u alweer onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. In juni hebben wij weer onze jaarlijkse en steeds drukker bezochte Themadagen gehouden. Wij hebben ervan genoten om velen van u daar te zien en mogen spreken.

Nieuwsbrief 16

13 februari 2019
 1. Van de directeur
 2. Themadagen 2019
 3. Uitbreiding schadeafdeling
 4. Brainstorm bijeenkomsten
 5. Wet Affectieschade en Polisdekking
 6. Schadebehandeling onder het eigen risico en behandeling van ongedekte schades
 7. SROI
 8. Nadere informatie en/of vragen?

Na het verschijnen van onze nieuwsbrief van september 2018 werden we blij verrast door de vele aanbestedingen, waaronder ook veel onderhandse aanbestedingen. Het is duidelijk geworden dat overheden hebben ontdekt dat er weer wat te kiezen valt, wat uiteindelijk goed is voor de markt in zijn geheel.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: