Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Transparant en korte lijnen
Unieke oplossingen
A-rating producten

Nieuwsbrief 20

6 mei 2020
 1. Van de directeur, annuleren van de themadagen
 2. Werken met beperkingen
 3. Secundaire dekkingsuitbreiding
 4. Brandverzekering

Annuleren van de themadagen:

In onze nieuwsbrief van 2 maart jl. hebben wij u gemeld dat wij traditiegetrouw onze themadagen organiseren in de maand juni. Amper 2 maanden later ziet de wereld door het Corona virus er ineens totaal anders uit. De impact van het virus op ons dagelijks bestaan is enorm en we moeten allemaal leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid.

Binnen het Melior team hebben wij veelvuldig gesproken of het haalbaar en verstandig zou zijn om onze themadagen in juni wel door te laten.
Ondanks dat er tekenen zijn dat de lock down maatregelen ietwat versoepelt zijn/worden vinden wij het niet verstandig om onze themadagen in juni door te laten gaan.

Verruiming dekking voor overheidsmedewerkers bij bestrijding Covid-19

3 april 2020

Indien u uw medewerkers tijdens de Corona crisis inzet als vrijwilliger bij (aanverwante)zorginstellingen of veiligheidsregio’s ter bestrijding van het Covid-19 virus blijven deze medewerkers verzekerd, de dekking wordt alleen secundair.

Nieuwsbrief 19 Q&A coronavirus

13 maart 2020

Afgelopen dagen zijn er door het kabinet ingrijpende maatregelen aangekondigd om het coronavirus te beteugelen. Wij kunnen ons voorstellen dat u als gemeente bestookt wordt met telefoontjes van ongeruste burgers dan wel bedrijven die niet goed weten wat ze moeten doen en welke aanpak nu juist is. Wij zijn in elk geval zelf door een aantal gemeenten gebeld met de vraag hoe gehandeld moet worden als er schade geleden wordt door de aangekondigde maatregelen en er bij de gemeente claims worden ingediend.

Om hierin wat meer duidelijkheid te verschaffen, treft u onderstaand een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop aan.

 1. De landelijke maatregel is dat alle evenementen (met meer dan 100 personen) af dienen te worden gelast. Indien een gemeente dit advies uitvoert en de organisatoren leggen claims neer bij de gemeente voor de door hen geleden schade, is dit dan gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering?
 2. Is een gemeente in voornoemde situatie gehouden de door de organisator van het evenement geleden schade te vergoeden?
 3. Stel dat een gemeente de landelijke beleidslijn niet overneemt en evenementen, of een aantal daarvan, doorgang laat vinden. Wat zijn dan de risico’s?
 4. Wat als de gemeente zelf opdracht heeft gegeven voor een evenement en deze moet cancelen vanwege het landelijk advies? Dient zij dan de kosten van de organisator te vergoeden?

Nieuwsbrief 18

2 maart 2020
 1. Van de directeur
 2. Melior brandverzekering voor overheden
 3. Themadagen aansprakelijkheid overheden
 4. Ontwikkelingen op het terrein van overheidsaansprakelijkheid
 5. Aanpassingen voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
 6. Cybercrime en Cyberverzekering: Een wake-up call

We zijn inmiddels bijna 2 maanden onderweg in 2020. Wij hopen dat u, samen met degenen die u dierbaar zijn, terug kunt kijken op een fijne decembermaand.

2019 was voor Melior een druk en zeer spannend jaar.
Veel van onze bestaande relaties moesten opnieuw aanbesteden en een aantal aanbestedingen van nieuwe relaties kwamen op onze bureaus terecht. Wij zijn er blij mee dat 23 van de 26 bestaande klanten die hebben aanbesteed ons opnieuw de opdracht hebben gegund en we 8 nieuwe klanten hebben mogen verwelkomen. Wij als Melior zijn er trots op.

Nieuwsbrief 17

19 juli 2019
 1. Van de directeur
 2. Nieuwe medewerkers
 3. Veilig bestanden delen
 4. Kennisbank
 5. Themadagen Melior Verzekeringen
 6. Nadere informatie en/of vragen?

Hierbij treft u alweer onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. In juni hebben wij weer onze jaarlijkse en steeds drukker bezochte Themadagen gehouden. Wij hebben ervan genoten om velen van u daar te zien en mogen spreken.

Nieuwsbrief 16

13 februari 2019
 1. Van de directeur
 2. Themadagen 2019
 3. Uitbreiding schadeafdeling
 4. Brainstorm bijeenkomsten
 5. Wet Affectieschade en Polisdekking
 6. Schadebehandeling onder het eigen risico en behandeling van ongedekte schades
 7. SROI
 8. Nadere informatie en/of vragen?

Na het verschijnen van onze nieuwsbrief van september 2018 werden we blij verrast door de vele aanbestedingen, waaronder ook veel onderhandse aanbestedingen. Het is duidelijk geworden dat overheden hebben ontdekt dat er weer wat te kiezen valt, wat uiteindelijk goed is voor de markt in zijn geheel.

Nieuwsbrief 15

25 september 2018
 1. Van de directeur
 2. Social Return: Melior Verzekeringen en Nora Werkt
 3. Aanbestedingen 2018
 4. Nieuwe medewerkers
 5. Kennisbank
 6. Nadere informatie en/of vragen?

Het voorjaar en de zomer brachten ons lange tijd de zon en warmte; redenen om in het buitenland vakantie te vieren waren er minder dan in voorgaande jaren. De zon en warmte waren voor velen een geschenk, het gebrek aan regen leverde anderen problemen op. Wij hebben u in juli geïnformeerd over de gevolgen van droogte voor het gemeentelijke wegennet; droogte vergt organisatorische maatregelen om schade aan wegen te voorkomen. Wij gaan er van uit dat wij u met deze informatie van dienst zijn geweest.

Nieuwsbrief 14

6 juli 2018
 1. Van de directeur
 2. Themadagen Melior Verzekeringen
 3. Schadebehandeling onder het eigen risico
 4. Resultaat audit Letselschaderaad
 5. Cybercrimeverzekering
 6. Kennisbank
 7. Nadere informatie en/of vragen?

Zo vlak voor de zomervakantie bent u van Melior Verzekeringen gewend om onze nieuwsbrief te ontvangen.
Medio juni hebben wij u weer mogen zien bij vier druk bezochte Themadagen. De onderwerpen werden zeer gewaardeerd door onze bezoekers!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: