Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 27

11 januari 2023

Nieuwsbrief 27

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Vertrek Barry Wiskerke
 3. Wijzigingen AVG
 4. De Melior doorlopende CAR verzekering
 5. Diensten Mandatis Claims & Services
 6. Cursus en workshops nieuwe stijl
 7. Regresactiviteiten door Mandatis Claims & Services
 8. Themadagen

1. Van de directeur

Allereerst wensen wij u en al uw naasten een heel mooi, gelukkig maar bovenal gezond 2023 toe namens het gehele team Melior.

Velen van u hebben waarschijnlijk kunnen genieten van een aantal extra vrije dagen en wij hopen dat u fijne feestdagen hebt meegemaakt.

Aan het einde van een jaar is het vaak zo dat er deadlines en soms nog wat losse eindjes afgehandeld moeten worden. Voor Melior is dat een jaarlijks terugkerende verplichting.

Jaarlijks rond augustus begint, zoals wij dat noemen, het “aanbestedingsseizoen”. U en/of velen van uw collega gemeenten willen of moeten dan de verzekeringen opnieuw aanbesteden. Wij hebben een behoorlijk aantal aanbestedingen voor Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten (AVG) voorbij zien komen. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat bijna iedere bestaande relatie wederom besloten heeft om de AVG aan Melior te gunnen. Daarnaast hebben ook de nodige nieuwe Melior relaties gekozen voor onze inschrijving. Wij zijn oprecht blij en dankbaar dat onze verzekeringsoplossingen en dienstverlening een groot draagvlak hebben. Wij beginnen 2023 met een relatiebestand van ruim 250 gemeenten. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

In 2022 hebben wij een mooie stap voorwaarts gemaakt in onze ambitie om niet alleen uw aansprakelijkheidsverzekeraar te zijn maar ook uw brandverzekeraar te worden. In het laatste geval participeren wij onder de naam Mandatis en zijn dan een medeverzekeraar op uw polis.

In 2023 zullen wij opnieuw ons best doen om onze positie als zakelijke brandverzekeraar te vergroten en te versterken.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke ontwikkelingen wij als organisatie doormaken en welke plannen wij hebben voor 2023. Ook willen wij u informeren over de personele veranderingen binnen ons team. U kunt van ons verwachten dat wij in 2023 weer voor u klaar staan zoals u van ons gewend bent.

Met hartelijk groet,

Namens het gehele team Melior

De directeur


2. Vertrek Barry Wiskerke

Onze collega Barry Wiskerke heeft besloten om elders zijn carrière te gaan vervolgen. Per 1 februari treedt Barry in dienst als Senior jurist bij Rijkswaterstaat Zee en Delta waar hij zich in de volle breedte gaat bezighouden met allerlei juridische vraagstukken.

Een mooie en uitdagende functie die, zoals Barry het zelf benoemt, ook weer de gelegenheid biedt om terug te keren naar zijn oude liefde, het bouw- milieu- en natuurbeschermingsrecht.

Wij zijn Barry dankbaar voor wat hij de afgelopen 7 jaar voor ons maar bovenal voor u heeft mogen betekenen. Barry is van grote waarde geweest voor onze organisatie, zijn kennis, vakmanschap en collegialiteit gaan we missen. Wij wensen Barry alle succes in zijn nieuwe functie.

Dank je wel Barry!!

Nieuwe functie Cherrie Elfferich

Onze collega Cherrie Elfferich gaf samen met Barry dagelijks leiding aan onze schadeafdeling. In verband met het vertrek van Barry hebben we Cherrie bereid gevonden om de algehele leiding over te nemen.

We weten zeker dat onder de energieke leiding van Cherrie ons schadeteam met passie en drive zich dagelijks maximaal zal blijven inzetten om uw belangen te behartigen.

Wij feliciteren Cherrie met deze nieuwe stap binnen Mandatis Claims & Services.

Nieuwe collega’s

Ondanks de krapte en spanning op de arbeidsmarkt zijn wij de afgelopen maanden erg actief en succesvol geweest in het aantrekken van juridisch talent. Op ons kantoor in Rotterdam zijn eind vorig jaar Amitis Shirjahani en Juliette Fhij gestart en op ons kantoor in Oldenzaal zijn Aurieke Schuringa en heel recentelijk Djonno Luyt begonnen. Allen hebben hun WO studie Nederlands recht afgerond en hebben al de nodige werkervaring. Amitis, Juliette, Aurieke en Djonno zijn allemaal gestart in de functie jurist overheidsaansprakelijkheid.

Ook zijn wij verheugd over het feit dat wij Semanta Djodikromo voor een langere periode aan ons hebben kunnen binden om ons te ondersteunen op het gebied van vermogensschade. Dit om het vertrek van Barry op dit vlak te kunnen opvangen. Semanta heeft een ruime ervaring op het gebied van verzekeringen en overheidsaansprakelijkheid met als specialisme vermogensschade.


3. Wijzigingen AVG

Wijzigingen AVG die per 2023 zijn doorgevoerd en ook zijn verwoord in de eerder toegezonden continuatie brief:

Voor de volledigheid onderstaand nogmaals de aanpassingen.

Index

De premie van de aansprakelijkheidsverzekering wordt jaarlijks per prolongatiedatum aangepast aan de index. Hiervoor werd de CPI-index van de maand juli van het voorafgaande verzekeringsjaar gehanteerd. Wij vonden het echter meer reel om een gemiddelde index te hanteren, daarom is deze aangepast aan de gemiddelde CPI-jaarindex over de 11 maanden voorafgaand aan de prolongatiedatum minus 1 maand.

Gezien de hoge index in 2022, hebben wij voor de prolongatie van het jaar 2023 de index gemaximeerd tot 7%.

Voorwaarden

 • Ook de voorwaarden zijn aangepast (van AVG014 naar AVG035).
 • De nummering onder artikel 2 hebben we aangepast.
 • Rubriek V Cyber wordt verwijderd omdat hier geen gebruik meer van kan worden gemaakt.
 • De NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade) wordt van toepassing verklaard. Als in de aanbesteding een primaire uitgebreide dekking is uitgevraagd, dan blijft die uitgebreide dekking gehandhaafd.
 • In de uitsluiting “Toezeggingen en/of gewekte verwachtingen” (art. 21.9) is de range aan verzekerden aangepast.

AVP Oekraïense vluchtelingen

Wij hebben vanaf 24 februari 2022 kosteloos dekking verleend voor het AVP risico van Oekraïense vluchtelingen.
Vanaf 1 januari rekenen wij hiervoor € 0,015 per inwoner.


4. De Melior doorlopende CAR verzekering

De bouwplaats verzekeren is maatwerk

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de Melior doorlopende CAR verzekering voor gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen.
Onze CAR verzekering is op maat gemaakt voor de risico’s van onze overheidsrelaties en is in combinatie met onze aansprakelijkheidsverzekering een uitgebalanceerde product en markt combinatie.

Het verschil tussen de aansprakelijkheid- en CAR verzekering bouw blijkt vaak voor velen een lastig onderwerp. De opdrachtgevers vragen geregeld om een kopie van de CAR polis. Terwijl ze eigenlijk ook zouden moeten vragen om inzage in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemers.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert schade aan spullen van een ander (zaakschade) of letselschade. Het is dus een schade waarvoor een ander u aansprakelijk stelt omdat u zaken van een ander beschadigd heeft en/of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Een CAR verzekering (Construction ALL Risk verzekering) verzekert de schade aan het eigen bouwwerk/project. Een CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De dekking die de CAR verzekering biedt voor het werk, bestaande eigendommen en aansprakelijkheid die het gevolg is van werkzaamheden, vult de door de brand- en aansprakelijkheidsverzekering aangeboden dekking aan.

Er valt veel voor te zeggen om beide verzekeringen bij dezelfde aanbieder af te sluiten, de kans dat verschillende verzekeraars naar elkaar gaan verwijzen wordt daardoor aanzienlijk beperkt.

Velen van u hebben de aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten (AVG) via Melior geregeld. Als de CAR verzekering ook bij Melior verzekerd is, wordt door ons schadeteam de afwikkeling verzorgd op zowel de AVG als de CAR. Er dient dan niet tussen verschillende verzekeraars gecommuniceerd te worden. Wij noemen dit “One Stop Claimshandling”, dit werkt niet alleen in uw voordeel maar ook in het voordeel van mogelijk schadelijdende derden.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over onze CAR verzekering, neemt u dan vooral en vrijblijvend contact op met uw accountmanager.


5. Diensten Mandatis Claims & Services

(basis) Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Afgelopen november hebben wij door een samenloop van omstandigheden onze cursus “verzekeren en aansprakelijkheid” verplaatst naar het voorjaar van 2023.

Vanwege een steeds meer gedifferentieerde klantvraag hebben wij ook besloten om ons aanbod daarop aan te passen en deze cursus na deze editie niet langer meer in deze vorm aan te bieden.

Meer daarover treft u verderop aan in deze nieuwsbrief. Om u toch nog één keer in de gelegenheid te stellen om van deze cursus gebruik te maken kunt u zich tot en met maandag 6 maart 2023 aanmelden via onze website: Aanmelden cursus

Wij kennen een maximum van 20 deelnemers dus wacht niet te lang. Onderstaand het driedaagse programma in hoofdlijnen:

 • De functie van de verzekeringsambtenaar
 • Regels en processen over Inkoop en aanbesteding
 • De aansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekeringsoplossingen voor de Overheid
 • Aansprakelijkheid Algemeen
 • Aansprakelijkheid Openbare Ruimte
 • Schade afwikkeling

6. Cursus en workshops nieuwe stijl

Na een aantal succesvolle cursussen over verzekeringen en aansprakelijkheid heeft Mandatis Claims & Services in samenwerking met Melior Verzekeringen een nieuw concept ontworpen, onder de noemer “Pick and Choose”.

Op de jaarlijkse goed bezochte themadagen krijgen wij vaak en veel positieve reacties op de workshops dat wij gemeend hebben deze frequenter voor u als klant en belangstellende beschikbaar te stellen. Naast losse trainingen en workshops die u bij ons kunt afnemen en die wij bij u op kantoor verzorgen, gaan wij ook op vaste momenten een viertal workshops organiseren waar u zich op individuele basis voor kunt inschrijven.

Per kwartaal zullen wij u de keuze bieden voor 3 veel voorkomende en actuele onderwerpen. De workshop met de meeste stemmen zal vervolgens in een interactieve middag behandeld worden.

Voor het tweede kwartaal van 2023 hebben wij de volgende 3 onderwerpen geselecteerd.

 • Meten is weten. Hoe dienen oneffenheden in de openbare ruimte vast te worden gelegd? Hoe worden de vastgelegde gegevens vervolgens beoordeeld (waar wordt op getoetst)?
 • Bermzaken. Hoe wordt de aansprakelijkheid beoordeeld wanneer sprake is van schade opgelopen door het rijden in de berm? Wat zijn de richtlijnen en wat zegt de rechter?
 • Schadeafhandeling in de praktijk. Stappenplan over wat er allemaal komt kijken bij het afhandelen van een (letsel)schade.

U kunt hier stemmen op uw favoriete onderwerp

Meer informatie over de onderwerpen, kosten en locatie(s) volgt op korte termijn via onze nieuwsbrief, website en via LinkedIn pagina van MCS. Vergeet niet om u te abonneren op onze nieuwsbrief en ons te volgen via onze LinkedIn pagina.

Heeft u zelf een ander interessant onderwerp? schroom dan niet om dit met ons te delen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om deze workshops af te nemen voor uw eigen organisatie op een door u gewenst moment. Meer informatie kunt u inwinnen bij Robbert Waal via services@mandatis.nl of via 06-10922439.


7. Regresactiviteiten door Mandatis Claims & Services

In de afgelopen maanden hebben wij al met veel gemeenten gesproken over het nut van verhalen van kosten waarbij een aansprakelijke derde partij betrokken is. Inmiddels zijn wij met een groot aantal van hen een samenwerking aangegaan voor het verhalen van kosten die ten laste komen van de WMO. Door er over te blijven praten met elkaar, blijkt dat er meer zaken in aanmerking komen voor regres. Met gepaste trotst kunnen wij u ook meedelen dat de eerste succesvolle zaken zijn afgehandeld.

Zaken waarbij Mandatis Claims & Services u kan bijstaan zijn;

 • WMO regres (sociaal domein)
 • Loonregres (HR)

Wilt u meer weten over deze diensten of er direct gebruiken van maken? Stuur u ons een kort berichtje t.a.v. Robbert Waal via regres@mandatis.nl of 06-10922439.


8. Themadagen

Ondanks dat onze themadagen in september 2022 nog maar relatief kort geleden zijn, zijn wij nu al aan het nadenken over de themadagen 2023.

Net zoals in voorgaande jaren willen wij onze themadagen ook dit jaar weer inkleuren met vak- en verzekeringstechnische onderwerpen en diverse interactieve workshops. We kijken er naar uit om u weer te ontmoeten.

In de afgelopen jaren hadden we te maken met corona beperkende maatregelen waardoor 2 jaar achtereen de themadagen gehouden zijn in september. Het komende jaar organiseren wij de themadagen weer in het voorjaar, in mei of juni.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren over de Melior themadagen 2023.