Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 26 CAR verzekering

24 juni 2022

Nieuwsbrief 26: De nieuwe doorlopende CAR verzekering van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. De doorlopende CAR verzekering van Melior Verzekeringen
 3. Schadebehandeling
 4. De services van Mandatis Claims & Services
 5. Nieuwe samenwerking specialist CAR verzekeringen
 6. Tot slot

1. Van de directeur

Zo vlak voor de zomer zijn we verheugd om u mede te delen dat Melior Verzekeringen vanaf heden een doorlopende CAR verzekering voor onze overheidsrelaties kan aanbieden.

Met deze nieuwe doorlopende CAR verzekering wordt het producten pallet van Melior Verzekeringen steeds verder uitgebreid.

De doorlopende CAR verzekering is gelieerd aan de andere verzekeringen die Melior Verzekeringen aanbiedt. De dekking die deze verzekering biedt voor het Werk, bestaande eigendommen en aansprakelijkheid dat het gevolg is van werkzaamheden, vult de door de brand- en aansprakelijkheidsverzekering aangeboden dekking aan.

Verderop in de nieuwsbrief treft u beknopt de informatie aan omtrent de doorlopende CAR verzekering van Melior Verzekeringen. We hebben daarmee de huidige gebruikelijke marktvoorwaarden verbeterd, om zo een nog beter product aan te bieden die beter past bij uw activiteiten en risico’s.

De accountmanagers zijn inmiddels volledig getraind en op de hoogte van de voorwaarden. Zij gaan graag met u in gesprek over de CAR verzekering.

Op onze Themadagen staan wij uiteraard stil bij de doorlopende CAR verzekering en geven wij u graag een nadere toelichting over de verzekerde dekking en voorwaarden.

Zoals reeds gemeld in de voorgaande Melior Verzekeringen nieuwsbrief, verwelkomen wij u graag bij de Van der Valk hotels op onderstaande data en locaties. Op zeer korte termijn ontvangt u de uitnodiging voor aanmelding:

 • 21-09-2022 Van der Valk Zwolle
 • 22-09-2022 Van der Valk Almere
 • 28-09-2022 Van der Valk Breda
 • 29-09-2022 Van der Valk Cuijk

2. De doorlopende CAR verzekering van Melior Verzekeringen

Binnen het team van Melior Verzekeringen zijn we al een tijd bezig om de doorlopende CAR verzekering voor te bereiden voor onze overheidsrelaties.

Gezien de vele aanvragen en verzoeken hebben we gekozen om dit jaar eerst de doorlopende CAR verzekering te introduceren. In een later stadium gaan we ongetwijfeld ook werken aan de individuele CAR aanvragen voor grote(re) projecten al dan niet in co- assurantie.

De gevolmachtigde is Mandatis BV, h.o.d.n. Melior Verzekeringen. Zij treedt op als gevolmachtigde van QBE Europe, die het risico voor 100% draagt.

Onze CAR polis is opgedeeld in de volgende secties*:
(*aan deze onderstaande opsommingen kunnen geen rechten worden ontleent en zijn onze polisvoorwaarden leidend)
Sectie I – het werk Alle materiële schade en/of verlies en vernietiging van het werk tegen onverschillig welke oorzaak, inclusief diefstal of verdwijning van bouwmaterialen, wordt gedekt onder deze sectie.
Sectie II – de aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voor schade aan derden in verband met het onder Sectie I verzekerde uit te voeren werk. Deze dekking is inclusief de onderlinge aansprakelijkheid voor schade die verzekerde partijen aan elkaar toebrengen.
Sectie III – bestaande eigendommen van de opdrachtgever Onder Sectie III wordt schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van werkzaamheden, verzekerd onder Sectie I van de polis, gedekt. Het voordeel van Sectie III is dat geen aansprakelijkheid van een der verzekerde partijen aangetoond hoeft te worden.
Sectie IV – hulpmateriaal en werkmaterieel Onder deze Sectie wordt dekking verleend voor hulpmateriaal en werkmaterieel. Dit zijn de op het bouwterrein aanwezige hulpmaterialen, steigers, bekistingen etc.
Sectie V – persoonlijke eigendommen Onder deze sectie is medeverzekerd schade aan- en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op het bouwterrein.

Toelichting

Een doorlopende CAR verzekering wordt door verschillende verzekeraars aangeboden. Daarom heeft Melior Verzekeringen goed gekeken of zij op bepaalde punten een meerwaarde kan aanbieden ten opzichte van hetgeen in de markt gebruikelijk is. In de onderzoeken en gesprekken met onze relaties hebben we kunnen nagaan welke claims regelmatig worden afgewezen door verzekeraars en hoe we dit kunnen verzekeren. Denkt u daarbij aan:

 • Schade aan tuinen, akkers, weilanden, bomen en planten. Schade aan verharding of terreinen;
 • Door berijden met motorrijtuigen of werktuigen;
 • Door nazakken van sleuven en aanvullingen;
 • Door inklinking van de ondergrond.

Dit is vooral van belang voor sectie II ‘aansprakelijkheid’, aangezien het gaat om schade aan derden. Trilling schade door werkverkeer en ook scheurvorming in nabijgelegen panden dat het gevolg is van het werk, is zodoende wel gedekt onder deze Sectie.

Verder kent onze doorlopende CAR verzekering de volgende uitsluitingen niet, die met name van belang zijn voor de risico’s voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever (sectie III).

 • Schade aan terreinen, tuinen, kranen, draglines, motorrijtuigen of bulldozers of andere zaken die mechanisch voortbewegen en zich niet op het werkterrein bevinden of eigendom zijn van de bij het werk betrokkenen. Denkt u hierbij aan een bouwwerk dat valt in de tuin van een gemeente, op het terrein van een gemeente of op zich buiten het werkterrein bevindende motorrijtuigen. Op de doorlopende CAR verzekering van Melior Verzekeringen bestaat hiervoor polis dekking.

3. Schadebehandeling

De claims worden behandeld door het excellente team van Mandatis Claims & Services (MCS), onder leiding van Barry Wiskerke en Cherrie Elfferich. Velen van u zijn bekend met de collega’s van het team van MCS die onder meer de schaden behandelen namens uw organisatie op het gebied van aansprakelijkheid.


4. De services van Mandatis Claims & Services

Wist u dat er ook een beroep kan worden gedaan op één van de collega’s als er een (tijdelijk) capaciteitsprobleem is binnen uw organisatie? Wij hebben inmiddels collega’s werken bij diverse organisaties om u te ondersteunen. Wilt u meer weten over de ‘ondersteuning op locatie’, WMO-regres of loonregres, neem dan contact op met Robbert Waal. Hij vertelt u er graag meer over.


5. Nieuwe samenwerking specialist CAR verzekeringen

Melior Verzekeringen staat bekend om haar vakkundige collega’s. Daarom zijn wij zeer verheugd u te kunnen mededelen dat wij een samenwerking zijn aangegaan met de heer Diederik Kalis.

Diederik is een zeer ervaren specialist in CAR verzekeringen en al sinds 1980 werkzaam in dit vak met als speerpunt constructie verzekeringen. Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Diederik gaat de acceptatie van de doorlopende CAR verzekeringen op zich gaan nemen en daarnaast ondersteunen met de technische schade claims.


6. Tot slot

Namens alle medewerkers van Mandatis, MCS en Melior Verzekeringen wensen wij u fijne zomermaanden toe. Geniet van de ontspanning en wij hopen u allen binnenkort te ontmoeten op onze themadagen in september.