Premieherziening niet-werkgerelateerde ongevallen

Vul hieronder de gegevens voor 2022 in

  1. Uw gegevens
  2. In te vullen
  Aantal werknemers

  Aantal werknemers en ondergeschikten die een contract met verzekeringnemer hebben gesloten, (hieronder verstaan we niet stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers of ZZP’ers) College B&W, de raadsleden, griffier en gemeentesecretaris.

  Gelieerde ondernemingen

  Indien er extra gelieerde ondernemingen zijn meeverzekerd ontvangen wij daarvan ook graag het aantal fte.

  3. Ondertekenen

  Aanmelden voor onze nieuwsbrief: