Premieherziening werkgerelateerde ongevallen

Vul hieronder de gegevens voor 2022 in

  1. Uw gegevens
  2. In te vullen
  Verzekerden

  Aantal ondergeschikten, stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten en gedetacheerden (voor zover zij werkzaamheden uitoefenen onder directe leiding en toezicht van verzekeringnemer), College B&W, de raadsleden, griffier en gemeentesecretaris.

  Gelieerde ondernemingen

  Indien er extra gelieerde ondernemingen zijn meeverzekerd ontvangen wij daarvan ook graag het aantal fte.

  3. Ondertekenen

  Aanmelden voor onze nieuwsbrief: