Skip to main content

Premieherziening werkgerelateerde ongevallen

  Vul hieronder de gegevens in
  1. Uw gegevens
  2. In te vullen
  Aantal werknemers

  We rekenen een premie over het (fte) aantal werknemers en ondergeschikten die een contract met verzekeringnemer hebben gesloten. Hieronder verstaan we niet stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers of ZZP’ers, College B&W, de raadsleden, griffier en gemeentesecretaris. De premieberekening staat los van de verzekerden onder de polis.

  Gelieerde ondernemingen

  Indien er extra gelieerde ondernemingen zijn meeverzekerd ontvangen wij daarvan ook graag het aantal fte.

  3. Ondertekenen