Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 12

19 september 2017
Inhoud Van de directeur Nieuwe collega Bijeenkomst Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders Premieverhogingen en schadestatistieken Cyber Crime verzekering Fraudeverzekering Kennisbank Nora Werkt 1. Van de directeur De eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. We hopen dat u een fijne zomer heeft gehad en dat iedereen weer veilig terug is gekeerd van het vakantieadres. De zomer is ingeruild voor […]

Nieuwsbrief 11

10 juli 2017
Inhoud Van de directeur Themadagen Fraudeverzekering Cyber crime verzekering voor overheden Uitbreiding op onze aansprakelijkheidsverzekering voor professionele zorgverleners Service schadebehandeling onder eigen risico tegen eenmalige jaarlijkse vergoeding en betaalde dienstverlening voor ongedekte zaken 1. Van de directeur Terwijl ik dit schrijf hebben we net onze jaarlijkse themadagen achter de rug. Met een ongelooflijke opkomst op […]

Nieuwsbrief 10

7 april 2017
Inhoud Van de directeur Themadagen Insurance Managers Nieuwe producten voor u Nieuwe items in de kennisbank 1. Van de directeur Inmiddels is het eerste kwartaal van 2017 alweer achter de rug. Voor onze polisafdeling een zeer drukke tijd. De opmaak van de nieuwe polissen is afgerond en onze relaties hebben allen de nieuwe polis ontvangen. […]

Nieuwsbrief 9

31 januari 2017
Inhoud Van de directeur Nieuwe senior behandelaar Kennisbank De Klantmap Nieuwe producten Themadagen 1. Van de directeur Allereerst willen wij u namens het Melior team een fantastisch 2017 toewensen. Wij hebben een ongelooflijk laatste kwartaal achter de rug. Nog nooit is het aantal aanbestedingen zo groot geweest en nog nooit hebben wij zoveel gemeenten en […]

Nieuwsbrief 8

12 oktober 2016
Inhoud Van de directeur Brexit en Melior Digitale informatieuitwisseling en online uw dossiers volgen Nieuwe collega voor de schade afdeling Kennisbank en jurisprudentie Opzeggen huidige polis na verhoging van de premie 1. Van de directeur Na een prachtige zomer, tot ver in September, is het inmiddels een topdrukte bij Melior. Deze drukte zal aanhouden tot […]

Nieuwsbrief 7

22 juni 2016
Inhoud Van de directeur Verbeterde polisvoorwaarden Wat zijn de verbeteringen van Melior Europees aanbesteden of onderhandse offerte Kennisbank Schadebehandeling Opzeggen huidige polis of verhoging van de premie Zomervakantie 1. Van de directeur Met veel plezier kijken we terug op onze jaarlijkse themadagen waarbij het thema was : Melior Verzekeringen: Klaar voor de toekomst! Onze themadagen […]

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: