Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 22

29 april 2021

Nieuwsbrief 22 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid
 3. De verzekerbaarheid van Cyber
 4. Nieuwe medewerkers
 5. Themadagen
 6. Brandverzekeringen
 7. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

De donkere-, korte -en soms koude dagen liggen achter ons en het voorjaar dient zich aan. Planten en bomen beginnen weer uit te lopen en de zon laat zich inmiddels al een beetje van haar beste kant zien. Ieder van ons ziet uit en verlangt naar meer “vrijheid” om weer familie, naasten, vrienden maar ook collega’s te kunnen ontmoeten.

Ons geduld wordt op de proef gesteld en vraagt met name veel van ieders mentale weerbaarheid, maar er is gelukkig perspectief. Door de mogelijkheid van vaccineren wordt hopelijk de impact van de pandemie iedere dag kleiner. Net zoals waarschijnlijk bij velen van u, werkt bijna ons hele team al tijden van vanuit huis. We hebben veel respect en waardering voor onze mensen die ondanks de beperkingen iedere dag weer vol passie het beste voor onze klanten geven.

Onze kracht en passie is dat wij naast u willen staan, u advies willen geven, met u mee willen denken en ook natuurlijk uw belangen willen beschermen en verdedigen. Dit heeft gelukkig ondanks de beperkingen vanaf april vorig jaar niet aan kracht verloren.
In 2020 hebben we dat mogen ervaren. We hebben op veel aanbestedingen, bestaande maar ook nieuwe relaties, ingeschreven en niet zonder succes. Veel bestaande relaties hebben hernieuwd voor ons gekozen en daar zijn we dankbaar voor. Voor ons een bewijs dat onze oplossingen en dienstverlening gewaardeerd worden. Ook hebben wij een aanzienlijk aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee.

Dank aan u allen voor het in ons gestelde vertrouwen!

In 2020 hebben wij niet stilgezeten. Wij zijn in 2020 begonnen met het accepteren van brandverzekeringen. Onze brandcapaciteit wordt uitsluitend aangeboden via verzekeringsmakelaars. Zoals u ongetwijfeld weet is de brandmarkt dun bezaaid qua capaciteit. Makelaars hebben ons toetreden tot de brandmarkt enthousiast ontvangen en dit zagen wij direct terug in de zaken die ons aangeboden zijn. Veel van die zaken, waaronder de nodige aanbestedingen, hebben wij kunnen accepteren.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daarover meer lezen.

2021 wordt hopelijk een jaar waar we elkaar weer kunnen ontmoeten. Met u en met elkaar in gesprek gaan vinden wij belangrijk maar bovenal nuttig en leerzaam. U verschaft ons kennis en inzicht over uw wensen en verwachtingspatronen. Wij proberen daar waar het kan en/of nodig is onze oplossingen en/of dienstverlening op aan te passen. Het is onze passie om niet alleen in woorden maar ook in daden uw belangen voorop te stellen.

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij jaarlijks onze themadagen. In 2020 was dat niet mogelijk, maar wij hopen en verwachten dat de themadagen dit jaar weer kunnen worden gehouden. Onze bedoeling is dat we in de laatste 2 weken van september onze themadagen kunnen houden. Vanzelfsprekend laten wij zwaar meewegen of het houden van onze themadagen past binnen de op dat moment door de overheid vastgestelde spelregels.
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen wanneer en waar onze themadagen (hopelijk) worden gehouden.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwbrief en hopen u snel weer persoonlijk te mogen ontmoeten en spreken.

Hartelijk groet, ook namens het totale team Melior,

De Directeur


2. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

We krijgen regelmatig de vraag of wij als Melior Verzekeringen een training of opleiding kunnen verzorgen op het gebied van schade afwikkeling en verzekeringen. Dit heeft ons aangezet tot het ontwikkelen van onze “eigen” cursus. Deze zal voor het eerst worden gegeven in de tweede helft van dit jaar en om specifiek te zijn op 2 en 3 november.

De cursus zal bestaan uit twee volle dagen met overnachting (inclusief diner en ontbijt). Onderwerpen welke in grote lijnen aan bod komen zijn:

 • De functie van de verzekeringsambtenaar
 • Inkoop en aanbesteding
 • Inleiding verzekeringsrecht
 • De aansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekeringsoplossingen voor de Overheid
 • Aansprakelijkheid Algemeen
 • Aansprakelijkheid Openbare Ruimte
 • Besluiten aansprakelijkheid
 • Schade afwikkeling

Uiteraard staan wij ook open voor onderwerpen door jullie aangedragen. De kosten van de cursus bedragen € 750,- inclusief Lunch diner en overnachting, exclusief BTW. De cursus wordt gehouden bij Landgoed de Horst te Driebergen. Inschrijving kan via onze website. We hebben plaats voor maximaal 20 deelnemers en verwelkomen u uiteraard graag.


3. De verzekerbaarheid van Cyber

Je kunt de afgelopen periode dagelijks de krant openslaan en er worden omvangrijke cyber incidenten genoemd. De vraag rijst dan ook of organisaties niet constant achter de feiten aanlopen en dat een incident bij iedere (overheids)organisatie slechts een kwestie van tijd is.
Zoals u weet wordt al jarenlang door diverse partijen de verzekerbaarheid van cyber gepromoot. Veel antwoorden die wij, maar waarschijnlijk ook u terug krijgt vanuit de interne organisatie is dat het allemaal “wel goed geregeld is” of zoiets “overkomt ons toch niet”. Gezien het aantal incidenten en zeker de incidenten bij diverse overheidsorganisaties lijkt dit een achterhaalde stelling.

Maar wat is nu precies de impact van een incident? Welke kosten zijn daar mee gemoeid en hoe gaat de interne organisatie, zeker in de huidige tijd van steeds beperktere financiën, om met deze kosten?
De ervaring leert bij grote incidenten dat hulp van buitenaf noodzakelijk is. De gespecialiseerde bureaus zoals Fox IT, F-secure of Northwave zijn nodig om een incident te managen en zullen uw organisatie met alle plezier helpen. Gezien de specialistische dienstverlening zal hier ook een specialistisch kostenplaatje tegenover staan. Deze brug kan een goed moment zijn om de Cyber verzekering binnen uw organisatie onder de aandacht te brengen. Want met behulp van Crawford zal er tijdens een Cyber incident samen met u een incident response team opgesteld worden met de gespecialiseerde partijen. Over kosten hoeft de organisatie zich dan niet direct zorgen te maken, want deze vallen onder de dekking van onze Cyber Module.

Naast deze kosten bent u dan ook volledig afgedekt voor het potentiële aansprakelijkheidsrisico van een incident en daarnaast voor opgelegde boetes naar aanleiding van een DATA lek. Dat deze boetes een serieus risico vormen blijkt uit bijvoorbeeld de boete van € 475.000,- die recent de website booking.com is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer weten? Onze accountmanagers Albert Meijer, Marc Mutsaars en vanaf 1 mei Dick Helmink informeren u graag.


4. Nieuwe medewerkers

Aangezien het aantal klanten en claims nog steeds toeneemt hebben wij ter handhaving van de kwaliteit van de schadebehandeling ons schadeteam inmiddels wederom verder uitgebreid. Vanaf 1 februari is ons team versterkt met Harma de Ruiter als senior jurist. Harma heeft in het verleden onder meer zeven jaar als LSA advocaat gewerkt bij een gerenommeerd advocatenkantoor en als letselschade expert bij een gerenommeerd expertisebureau. Zij heeft veel ervaring met- en specialistische kennis op het gebied van letselschadeclaims.
Daarnaast verwelkomen wij per 1 mei ook Dick Helmink als Accountmanager overheid ter aanvulling van het team account managers. Dick heeft ruime ervaring en is welbekend met de overheidsmarkt. Wij zijn blij dat we beiden aan ons Melior Verzekeringen hebben kunnen verbinden.


5. Themadagen

Nu de vaccinatiestrategie goed op stoom is zijn wij voornemens om dit jaar weer de themadagen te houden zoals we die altijd houden en dus “live”. De themadagen zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

 • Woensdag 22 september Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 23 september Van der Valk Haarlem, locatie
 • Woensdag 29 september Van der Valk Breda, locatie
 • Donderdag 30 september Van der Valk Heerlen, locatie
Programma Themadagen 2021
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Inleiding
10:15 uur Presentatie: de meldingsplicht in de aansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer moet de verzekerde melden, wat is een omstandigheidsmelding, en wat zijn de rechten en plichten van de verzekerde op het moment dat het risico waarvoor zij zich heeft verzekerd zich voordoet?
10:45 uur Korte pauze
11:15 uur Presentatie: De rol van de toezichthouder AFM en DNB
Wat zijn de eisen waaraan de verzekeraar dient te voldoen en hoe wordt het toezicht daarop vorm gegeven?
12:00 uur Lunch
12:45 uur Workshops A of B
Workshop A: Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
Workshop B: schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden, Wanneer is welk artikel 6:171, 6:174 en 6:162 BW (in kader van toezicht) van toepassing? Hoe verhoudt de CAR-verzekering zich tot de Algemene Aansprakelijkheidsverzekering?
13:30 uur Workshops C of D
Workshop C: Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen: Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
Workshop D: Schaderegeling en vaststelling bij letselschades: Hoe gaat de letselschaderegeling in zijn werk? Waarop moet je letten en wat zijn relevante schadeposten bij letselschade?
14:15 uur Korte pauze
14:30 uur Een vrolijke en lichte afsluitende voorstelling met verrassingsspreker
15:15 uur Einde

De workshops A en B, alsmede de workshops C en D vinden gelijktijdig plaats. Wij verzoeken u dan ook vooraf aan te geven aan welke workshop u wenst deel te nemen. Dit kunt u doen via het aanmeldingsformulier op onze website.


6. Brandverzekeringen

Zoals bekend, heeft Melior vorig jaar, naast de aansprakelijkheidsverzekering, ook een faciliteit voor brandverzekeringen beschikbaar gekregen.
Van onze Engelse verzekeraar QBE hebben we volmacht gekregen om dit aan te bieden aan Nederlandse overheden. Gezien de krapte op de Nederlandse markt is dit een mooie aanvulling om meer capaciteit beschikbaar te krijgen op de Nederlandse markt.
We hebben er nadrukkelijk voor gekozen om deze capaciteit aan te bieden via de Nederlandse makelaars en via (Europese) aanbestedingen in te schrijven. De brandverzekering voor overheidsinstellingen wordt namelijk nauwelijks rechtstreeks gesloten en de toegevoegde waarde van makelaars in de co-assurantie markt is duidelijk. De opmaak van de polis, het incasseren van premies en natuurlijk de schadebehandeling door de makelaar zijn onmisbaar.

We krijgen van gemeenten en andere instellingen vaak vragen over twee specifieke onderwerpen.

De NHT

 • Gemeenten vragen zich af wat de gevolgen zijn nu de verzekeraar QBE niet is aangesloten bij de NHT.

Ten eerste merken wij op dat de verzekeringscapaciteit van Melior 100% dekking geeft voor haar aandeel in het geval van een terroristische aanslag. Terrorisme is niet uitgesloten op de polis en dus verzekerd zonder beperking.
Ten tweede dekt ons aandeel de schade die ontstaat in geval van een terroristische aanslag, in tegenstelling tot de NHT, volledig. Daar waar de NHT de maximale uitkering beperkt en volgens de procedure schaden afhandelt, kan Melior onmiddellijk overgaan tot uitkering van de schadepenningen. Dat onze polis geen NHT clausule kent is dus een aanmerkelijk voordeel van de door ons aangeboden dekking.

LMA 5393 besmettelijke ziekten

 • Gemeenten vragen zich af wat de gevolgen zijn van de opname van de clausule besmettelijke ziekten

In de Engelse markt ( en straks wellicht ook in de Nederlandse markt) is sinds het uitbreken van de Corona pandemie, sprake van de clausule LMA 5993 die op de Lloyd’s markt moet worden opgenomen vanuit compliance redenen. Niet vanuit een dekkingsbeperking op de NBUG.
Nagenoeg alle makelaars in Nederland begrijpen dat deze clausule geen enkele beperking voor dekking op de NBUG heeft. Sterker nog, makelaars hebben deze clausule al vaak in hun eigen voorwaarden opgenomen. Mocht u uw aanbestedingsleidraad laten schrijven door een externe partij, dan is het raadzaam om geen eis te formuleren waarin deze clausule niet wordt toegestaan. Doet u dit wel dan loopt u namelijk het risico dat veel verzekeraars waaronder ook Melior niet kan inschrijven en u de aanbesteding niet volgetekend krijgt.


7. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.