Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 23

12 juli 2021

Nieuwsbrief 23 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Cyberverzekering
 3. Veilig bestanden delen
 4. Kennisbank
 5. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid
 6. Themadagen en nieuwe producten
 7. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Hierbij treft u alweer onze tweede nieuwsbrief van dit jaar.

De vakantieperiode is aangebroken, voor velen van ons betekent dit een aantal weken vrij en geen werk aan het hoofd. Weg van thuiswerken, digitale teamsoverleggen of zakelijke vraagstukken die onze aandacht vragen. Na een ruim jaar waarin we de impact en gevolgen ondervinden van het virus, doet dat ook iets met onze mentale weerbaarheid. Vanuit huis werken heeft voordelen maar kent ook nadelen. We zien en spreken de collega’s minder, samen lachen, praten over voetbal of andere dagelijkse dingen het is niet zoals we allemaal gewend waren of zijn. Gelukkig gloort er licht aan de horizon en gaat de wereld, met horten en stoten, weer een beetje open.

Ook ons team begint weer langzaam aan terug te keren naar werken op kantoor. We doen dat op een gestructureerde manier en zijn er scherp op dat we ons houden aan afstandsregels. Gelukkig heeft ons team niet direct te maken gehad met de zorgelijke corona situaties. Van ganser harte hopen wij dat dat ook voor u geldt.

Ondanks dat velen van ons vanuit huis hebben gewerkt heeft ons team zich onvermoeibaar ingezet om uw belangen maximaal te behartigen. Wij zijn trots op al onze teamleden en ook dankbaar dat velen van u ons regelmatig complimenten geeft over de samenwerking en onze werkwijze tijdens de corona beperkingen.

U kunnen helpen, ondersteunen, uw belangen behartigen en ook gewoon met elkaar klankborden zijn onze drivers en dat geeft ons veel energie. Dank voor uw support en vertrouwen!

Zoals u weet zijn wij in 2020 gestart met in co-assurantie mee tekenen op brandverzekeringen. Wij doen dat uitsluitend via makelaars die onze capaciteit warm hebben ontvangen.

Op vele gemeentelijke brandverzekeringen hebben wij als “Mandatis” op aanbestedingen ingeschreven en niet zonder succes. De brandmarkt kampt op onderdelen met capaciteit schaarste. En dat hebben wij voor een deel hebben kunnen opvullen. Ook bij komende brand aanbestedingen zullen wij daar waar mogelijk gaan inschrijven.

Omdat de meeste makelaars in de Randstad zijn gevestigd heeft ons dat doen besluiten om in Rotterdam een vestiging te gaan openen. Daardoor zijn wij dichter bij de makelaars. Ook willen wij, net zoals dat geldt voor onze hoofdvestiging, getalenteerde (young) professionals in de Randstad boeien en hopelijk binden om Melior teamlid te worden.

Als alles goed gaat en de wereld open gaat, dan hopen wij u in september te ontmoeten op onze themadagen. Ik kan u verzekeren dat wij een mooi en interessant programma aanbieden. Hopelijk mogen wij u daar verwelkomen en weer live te zien en spreken.

Dan rest mij u allen een hele fijne en gezonde vakantieperiode toe te wensen, heel veel plezier, ontspanning en mooi weer gewenst.

Met warme groet,
ook namens het totale team Melior,

De Directeur


2. Cyberverzekering

Nu de aanbestedingen er weer aan komen leek het ons goed om u er nogmaals op te wijzen dat wij met rubriek 5 van onze aansprakelijkheidsverzekering een verzekeringsoplossing bieden voor de cyberrisico’s die specifiek op overheden is afgestemd op het gebied van cyberincidenten. Zoals al eerder bekendgemaakt is vermogensschade en zuiver immateriële schade van derden, die het gevolg is van een cyberincident, waaronder ook datalekken, uitgesloten van polisdekking op onze aansprakelijkheidsverzekering. Voor dergelijke schaden is de cyberverzekering bedoeld daarmee bent u tevens verzekerd voor eigen schade die u lijdt door een cyberincident, zoals het inmiddels veel voorkomende probleem ransomware, maar ook herstel van het systeem en onderzoeks- en begeleidingskosten bij een cyberincident. Daarnaast biedt deze verzekering ook dekking voor eventuele boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, die inmiddels ook al veelvuldig zijn uitgedeeld. Recent heeft het UWV nog een boete gekregen van € 450.000,- van de autoriteit wegens een datalek. Ook overheden worden dus niet gespaard.

De nieuwsberichten over cyberincidenten, met name de gijzelsoftware en ransomware-zaken, volgen elkaar in een zeer rap tempo op. Het risico blijkt telkenmale groter te zijn dan gedacht en de hackers blijken zelfs de meest beveiligd geachte systemen te kunnen binnendringen. Zo zijn in de Solarwindszaak hackers er zelfs in geslaagd binnen te dringen tot de diepste militaire geheimen van de VS. Ondanks het feit dat iedereen zich maximaal inspant om de beveiliging up to date te houden, blijkt het voorkomen van cyberincidenten een utopie te blijven. Met name de ransomwarezaken baren zorgen nu er een soort verdienmodel voor hackers is ontstaan, waarbij overheden een gewilde prooi zijn, gezien de hoeveelheden aan gegevens ze hebben. Dergelijke zaken zijn recent veelvuldig in het nieuws geweest, van de hack van de kaasleverancier van de supermarkten tot Mandemakers aan toe.

Heeft u vragen over het risico van cyber en/of rubriek 5 (Cyber) van de aansprakelijkheidsverzekering neemt u dan contact op met uw Melior Accountmanager.


3. Veilig bestanden delen

Sinds de inwerkingtreding van de AVG en de vele aandacht die daaraan in het nieuws is besteed merken wij dat steeds meer gemeenten een eigen programma gebruiken om mails aan ons te zenden. Veel van die programma’s maken de ontvangst van mails en stukken zeer bewerkelijk, omdat elke keer een wachtwoord moet worden opgevraagd die weer per separate mail wordt verstuurd, welke weer ingevuld moet worden in een browserprogramma, waarna de informatie in die browser wordt geopend en we die weer van daaruit moeten kopiëren naar een mail die we weer aan onszelf moeten sturen om de mail in ons systeem te kunnen inboeken. Niet alle programma’s die gemeenten hebben zijn voor ons zo bewerkelijk, maar met name gemeenten die gebruik maken van Zorgmail, Zivver of KPN brengen veel extra werk met zich mee.

Aangezien wij per dag honderden mails ontvangen wordt dit een te bewerkelijk proces voor ons, waarbij bovendien een kans op fouten ontstaat. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken vooral gebruik te maken van het programma Nextcloud dat wij aanbieden voor het beveiligd verzenden van bestanden. Dit programma wordt gehost in ons eigen datacenter en biedt verder dezelfde functionaliteit als Dropbox. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via onze website https://www.meliorverzekeringen.nl/service-en-contact/#bestandsdeling.


4. Kennisbank

Wij blijven onze kennisbank van updates en nieuwe artikelen voorzien. Daarin treft u artikelen over de meest voorkomende aansprakelijkstelling. Hiervan kunt u gebruik maken bij de behandeling van aanspraken die u zelf behandelt, omdat de schade onder het eigen risico valt. Hieronder treft u een link naar de laatste twee nieuwe artikelen:

Hoe in te loggen op de kennisbank:

 • Eerst gaat u naar de website zelf https://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente.nl


5. Cursus Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Op deze in de vorige nieuwsbrief aangekondigde cursus hebben wij een zeer grote respons gekregen. De cursus voor eind dit jaar is inmiddels vol. Wij zijn voornemens om voor het voorjaar 2022 gezien de grote behoefte wederom deze cursus te gaan geven. In een volgende nieuwsbrief zullen wij meer informatie verschaffen over de plaats en data en heeft u weer de mogelijkheid om u in te schrijven. Blijf onze nieuwsbrief dus in de gaten houden!


6. Themadagen en nieuwe producten

Inmiddels zijn wij tot een definitieve invulling van de themadagen gekomen.
Arjan Erkel als motivational speaker
Wij kunnen u mede delen dat wij als slotspreker Arjan Erkel hebben kunnen boeken. Arjan Erkel was werkzaam voor Artsen zonder Grenzen en is in 2002 tijdens zijn werkzaamheden ontvoerd in Dagestan. Pas in 2004 is hij na 607 dagen weer vrijgelaten. Met zijn overlevingsverhaal inspireert hij velen om ook in beweging te komen om hun leven te veranderen of te verbeteren.
Nieuwe producten
Wederom zijn wij bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe producten die wij tijdens de themadagen zullen presenteren en aan u zullen voorleggen voor uw eventuele commentaar.

Het programma is hierdoor wel enigszins gewijzigd. De veel gevraagde workshops blijven uiteraard wel staan zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven. U kunt zich overigens nog steeds inschrijven voor de themadagen en de verschillende workshops die u wilt volgen. De themadagen zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 22 september Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 23 september Van der Valk Haarlem, locatie
 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 29 september Van der Valk Breda, locatie
 • Donderdag 30 september Van der Valk Heerlen, locatie
Programma Themadagen 2021
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Inleiding
10:15 uur Presentatie nieuwe producten en ontwikkelingen
10:45 uur Korte pauze
11:15 uur Presentatie: de meldingsplicht in de aansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer moet de verzekerde melden, wat is een omstandigheidsmelding, en wat zijn de rechten en plichten van de verzekerde op het moment dat het risico waarvoor zij zich heeft verzekerd zich voordoet?
12:00 uur Lunch
12:45 uur Workshops A of B
Workshop A: Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
Workshop B: schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden, Wanneer is welk artikel 6:171, 6:174 en 6:162 BW (in kader van toezicht) van toepassing? Hoe verhoudt de CAR-verzekering zich tot de Algemene Aansprakelijkheidsverzekering?
13:30 uur Workshops C of D
Workshop C: Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen: Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
Workshop D: Schaderegeling en vaststelling bij letselschades: Hoe gaat de letselschaderegeling in zijn werk? Waarop moet je letten en wat zijn relevante schadeposten bij letselschade?
14:15 uur Korte pauze
14:30 uur Een vrolijke en lichte afsluitende voorstelling met verrassingsspreker
15:15 uur Einde

De workshops A en B, alsmede de workshops C en D vinden gelijktijdig plaats. Wij verzoeken u dan ook vooraf aan te geven aan welke workshop u wenst deel te nemen. Dit kunt u doen via het aanmeldingsformulier op onze website.


7. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 088 – 7373 150.