Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 24

1 september 2021

Nieuwsbrief 24 van Melior Verzekeringen

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. De themadagen en Covid-19
 3. Programma themadagen
 4. Nieuwe producten en naamswijzing
 5. Uitbreiding van het team
 6. Nieuwe locatie te Rotterdam
 7. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Hierbij treft u alweer onze derde nieuwsbrief van dit jaar.

Met het oog op de aankomende themadagen willen wij u een update toezenden met betrekking tot de themadagen, de uitbreiding van ons team en de situatie met betrekking tot COVID-19 op dit moment.

We zien momenteel een stabilisering in het aantal besmettingen. Het aantal besmettingen gaat niet meer omlaag, maar anderzijds ook niet omhoog. De situatie lijkt zich dus min of meer te stabiliseren en de aantallen gevaccineerden blijven toenemen. Vooralsnog zien wij dus geen beletsel om de themadagen doorgang te laten vinden.

In deze nieuwsbrief zullen wij de richtlijnen en maatregelen die worden genomen om de themadagen veilig doorgang te laten vinden kort nader toelichten.

Wij vertrouwen erop dat we met deze maatregelen op een veilige manier interessante en onderhoudende themadagen voor u kunnen organiseren en zien u graag op de themadagen.

Met warme groet,
namens het totale team Melior

De directeur


2. De themadagen en Covid-19

Ter waarborging van eenieders veiligheid zullen wij ons op de themadagen vanzelfsprekend houden aan de landelijke maatregelen. Zoals bekend houden wij de themadagen bij verschillende locaties van Van der Valk Hotels. Van der Valk heeft een protocol van de maatregelen die u kunt inzien via de link Veilig en vertrouwd protocol voor meetings & events

Gelet op de landelijke maatregelen geldt in elk geval dat deelnemers dienen te beschikken over een zogenoemd coronatoegangsbewijs. Een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Met de app CoronaCheck kunt u één van deze coronabewijzen laten zien bij de toegangsdeur tot het evenement.

Verder heeft uiteraard eenieder een vaste zitplaats zoals wordt voorgeschreven in de landelijke maatregelen en wordt daarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen. Dit geldt zowel tijdens de presentaties als tijdens de pauzes. De richtlijn van Van der Valk voor bezoekers houdt kort samengevat het volgende in:

Voorafgaand aan de bijeenkomst:

 • Registreer altijd vooraf uw bezoek bij de organisator van de bijeenkomst. Dit betekent dus dat enkel personen die zich van tevoren hebben aangemeld voor de themadagen op bezoek kunnen komen.
 • Neem kennis van de protocollen en richtlijnen die u via bovengenoemde link kunt inzien.
 • Bij wijzigingen in protocollen en richtlijnen, worden bezoekers vooraf door ons geïnformeerd.
 • Blijf thuis bij (milde) gezondheidsklachten.
 • Blijf thuis als huisgenoten koorts hebben.

Tijdens de bijeenkomst:

 • Neem de hygiënemaatregelen in acht.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand. Eenmaal in de zaal is, wanneer iedereen een coronatoegangsbewijs heeft laten zien, de 1,5 meter afstand niet meer vereist.
 • Meld u na aankomst op de locatie bij de ontvangstbalie.
 • Desinfecteer bij het betreden en verlaten van de locatie en/of zaal telkens uw handen.
 • Volg de binnen de locatie gecommuniceerde richtlijnen.
 • Volg te allen tijde de instructies van de coronaverantwoordelijke, toezichthouders en medewerkers van Van der Valk.

Voor het volledige protocol verwijzen wij u naar bovengenoemde link.


3. Programma themadagen

U kunt zich nog steeds inschrijven voor de themadagen via bijgevoegde link.

De themadagen zullen plaatsvinden op de volgende data en locaties:

 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 22 september Van der Valk Zwolle, locatie
 • Donderdag 23 september Van der Valk Haarlem, locatie
 • Maximum aantal aanmeldingen bereikt Woensdag 29 september Van der Valk Breda, locatie
 • Donderdag 30 september Van der Valk Heerlen, locatie
Programma Themadagen 2021
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Inleiding
10:15 uur Presentatie nieuwe producten en ontwikkelingen
10:45 uur Korte pauze
11:15 uur Presentatie: de meldingsplicht in de aansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer moet de verzekerde melden, wat is een omstandigheidsmelding, en wat zijn de rechten en plichten van de verzekerde op het moment dat het risico waarvoor zij zich heeft verzekerd zich voordoet?
12:00 uur Lunch
12:45 uur Workshops A of B
Workshop A: Berm en weg; artikel 6:174 of 6:162 BW? Welke hoogteverschillen zijn acceptabel? Welke voorwerpen in de berm behoren al dan niet tot de weguitrusting? Wat zeggen de richtlijnen en wat zegt de rechter?
Workshop B: schade ten gevolge van bouwwerkzaamheden, Wanneer is welk artikel 6:171, 6:174 en 6:162 BW (in kader van toezicht) van toepassing? Hoe verhoudt de CAR-verzekering zich tot de Algemene Aansprakelijkheidsverzekering?
13:30 uur Workshops C of D
Workshop C: Pollerpalen en andere verkeersregulerende maatregelen: Wanneer is sprake van voldoende waarschuwing voor welke verkeersdeelnemer? Camera bij de poller of niet? Wanneer is een poller nodig en welke andere minder gevaarzettende opties zijn er ter regulering van het verkeer?
Workshop D: Schaderegeling en vaststelling bij letselschades: Hoe gaat de letselschaderegeling in zijn werk? Waarop moet je letten en wat zijn relevante schadeposten bij letselschade?
14:15 uur Korte pauze
14:30 uur Een vrolijke en lichte afsluitende voorstelling met verrassingsspreker
15:15 uur Einde

4. Nieuwe producten en naamswijzing

Zoals u bekend worden de schades voor Melior Verzekeringen behandeld door Mandatis Loss Adjusting & Claims Management. Per 1 september 2021 zal ons schadeteam naast de behandeling van schades voor Melior Verzekeringen haar services voor de publieke markt uitbreiden. De naam wordt om die reden dan ook gewijzigd in Mandatis Claims & Services. Een nadere toelichting op de aanvullende services die zullen worden aangeboden zal worden gegeven op de themadagen.


5. Uitbreiding van het team

Ter uitbreiding van het team van Mandatis Claims & Services hebben wij inmiddels ook nieuw personeel aangetrokken. Vanaf 1 september 2021 zal Dolaya Hoogdorp bij ons in dienst treden als jurist. Zij zal zich hoofdzakelijk bezighouden met materiële schades en vermogensschades. Dolaya heeft de Master Privaatrecht en de Master Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht behaald aan de Erasmus Universiteit. Zij was hiervoor werkzaam voor een grote verzekeraar te Rotterdam.

Naast Dolaya zal ook Robbert Waal per 1 september onderdeel gaan uitmaken van het team in Rotterdam. Robbert zal vanuit zijn rol zich gaan richten op het verder uitbreiden van additionele services. Hoe en wat zal de komende weken verder worden gecommuniceerd. Meer hier ook over op de themadagen. Voor zijn komst heeft Robbert ruim 10 jaar gewerkt bij een wereldwijd opererend claims management bureau en recentelijk bij een landelijk arbeidsbemiddeling bureau.


6. Nieuwe locatie te Rotterdam

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangegeven openen wij per 1 september 2021 een nieuwe vestiging te Rotterdam op de 32e verdieping van de Delftse Poort, direct naast het Centraal Station. Dit wordt een tweede vestiging naast de vestiging te Oldenzaal, zodat we zowel in het oosten als het westen goed vertegenwoordigd zijn. Hiermee beogen wij zowel dichter bij de veelal in de Randstad gevestigde makelaars te zijn, als ons zoekgebied naar juridisch talent uit te breiden naar het westen van het land.


7. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 088 – 7373 150.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: