Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 10

7 april 2017

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Themadagen
 3. Insurance Managers
 4. Nieuwe producten voor u
 5. Nieuwe items in de kennisbank

1. Van de directeur

Inmiddels is het eerste kwartaal van 2017 alweer achter de rug. Voor onze polisafdeling een zeer drukke tijd. De opmaak van de nieuwe polissen is afgerond en onze relaties hebben allen de nieuwe polis ontvangen. Onze accountmanagers hebben alle nieuwe klanten bezocht en kennis laten nemen van de werkwijze en dienstverlening van Melior. Begin 2017 hebben wij de laatste aanbestedingen met ingangsdatum 1 april en 1 juli afgerond. Onze schadeafdeling is op volle sterkte nu Cherie Elfferich inmiddels is begonnen. Melior is daarnaast groter geworden door de aankoop van Insurance Managers in Groningen. De themadagen komen eraan, de voorbereiding is in volle gang. We hebben genoeg te doen en we blijven onze service naar u toe kritisch onder de loep nemen. We willen verbeteren waar dat kan en verwachten uw input daarvoor. Laten we genieten van de komende lente en we hopen u te ontmoeten op onze themadagen.


2. Themadagen

Onze themadagen voor u als klant zijn definitief vastgesteld op:

 • Dinsdag 13 juni Van der Valk hotel Zwolle
 • Woensdag 14 juni Van der Valk hotel Schiphol A4
 • Donderdag 15 juni Van der Valk hotel Eindhoven

We ontvangen u graag tussen 9.30 en 10.00 uur op genoemde locaties.
We sturen u een uitnodiging voor deze themadagen of u kunt zich aanmelden via:
info@meliorverzekeringen.nl waarna we u een bevestiging toezenden.

De themadagen geven een gevarieerd aanbod. We introduceren onze nieuwe producten, waarbij u aan de hand van een voorbeeld zal worden uitgelegd welke acties op grond van de Cybercrimeverzekering worden ondernomen op het moment dat zich een cybercrime voordoet. Daarnaast zal Insurance Managers haar Quick risk scan toelichten. We hebben voorts Jan Jacobse en Ronald Pieterse van Justion Advocaten gevraagd om de aansprakelijkheidsrisico’s van samenwerking binnen het sociaal domein in kaart te brengen.

Marc Mutsaars praat u tot slot bij over zijn bijzondere SROI intiatief : Nora Werkt! Het belooft een leuke en leerzame dag te worden en we heten u van harte welkom.

Programma 9:30-15:00:

 1. Toelichting op de voorwaarden en dekking van de fraudeverzekering en de cybercrimeverzekering.
 2. Een cybercrime en dan..?
 3. Toelichting Quick risk scan Insurance Managers
 4. Samenwerking binnen het Sociaal Domein: Waar liggen de aansprakelijkheidsrisico’s?
 5. SROI Nora werkt!

3. Insurance Managers

Melior heeft er een nieuwe loot aan de boom bij door de aankoop van Insurance Managers in Groningen. Insurance Managers is in 2006 opgericht en richt zich voornamelijk op overheden.

In het begin was Insurance Managers een assurantiemakelaar. Inmiddels is de organisatie omgevormd naar organisatie die zich in hoofdzaak richt op riskmanagement. Insurance Managers kan u ondersteunen bij risk management onderzoeken, maar ook bij aanbestedingsmanagement, schademanagement en verzekeringsmanagement. U kunt de deskundige medewerkers van Insurance Managers inhuren voor al deze activiteiten. Insurance Managers kan desgewenst ook optreden als uw assurantiemakelaar of naast uw makelaar als deskundige organisatie. Met de overname van Insurance Managers kan Melior u meer service en diensten aanbieden.

We vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek.


4. Nieuwe producten voor u

Melior Verzekeringen wordt vaak gevraagd of we andere producten kunnen aanbieden naast de aansprakelijkheidsverzekering. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van enkele nieuwe en innovatieve producten

 • Cybercrimeverzekering
 • Fraudeverzekering
 • Brandverzekering voor gebouwen en inventaris voor overheden

Met onze cybercrimeverzekering spelen we in op de grote vraag naar dekking voor cyberrisico’s. Deze verzekering biedt niet enkel dekking voor de eigen schade (zoals de bedrijfsschade en boetes zoals die op grond van de Wet datalekken) en de aansprakelijkheid voor schade die derden lijden als gevolg van bijvoorbeeld een datalek, maar ook voor de kosten van het herstel van het netwerk of het verhelpen van bijvoorbeeld een hack. Voor dit herstel wordt een gespecialiseerd team ingeschakeld dat 24/7 beschikbaar is en ter plekke de ondervonden problemen komt verhelpen. Hierbij wordt ook voorzien in professionele ondersteuning om reputatieschade te voorkomen.

Met onze fraudeverzekering beogen we een verzekering aan te bieden die dekking biedt tegen de grote risico’s die gemeenten lopen op dit gebied. Enerzijds betekent dit dat we een eigen risico zullen hanteren, maar anderzijds zal er sprake zijn van een ruimere dekking, die in vrijwel alle gevallen tot de verzekerde som gaat.

Onze collega’s van Insurance Managers kunnen middels een quick scan deze fraude en cyberrisico’s goed in kaart brengen en deze risico’s verminderen zodat uw verzekering op maat gemaakt kan worden.

Tenslotte hebben wij via Lloyd’s of London nu een brandverzekering beschikbaar die voldoet aan uw wensen. Melior wordt geen prijsvechter maar een gedegen partij met een triple A rating om de zekerheid te bieden die uw organisatie wenst.


5. Nieuwe items in de kennisbank

Ook de laatste drie maanden hebben we weer de nodige artikelen geplaatst. Een greep hieruit treft u hieronder aan. Bijzonder vermeldenswaardig is het artikel dat handelt over de recente uitspraak van de rechtbank Oost Brabant van 1 maart 2017, waarin bij een geval van hevige neerslag, ondanks dat de gemeentelijke riolering voldeed aan de richtlijn van Rioned, toch aansprakelijkheid is aangenomen.

Hoe in te loggen op de kennisbank:

 • Eerst gaat u naar de website zelf http://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente…nl

We zien u graag op onze themadagen!