Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 9

31 januari 2017

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Nieuwe senior behandelaar
 3. Kennisbank
 4. De Klantmap
 5. Nieuwe producten
 6. Themadagen

1. Van de directeur

Allereerst willen wij u namens het Melior team een fantastisch 2017 toewensen. Wij hebben een ongelooflijk laatste kwartaal achter de rug. Nog nooit is het aantal aanbestedingen zo groot geweest en nog nooit hebben wij zoveel gemeenten en provincies per 1 januari mogen begroeten als klant van Melior. Inmiddels is Melior gegroeid naar bijna 120 deelnemende gemeenten en provincies, groot en klein en verspreid over heel Nederland. Voor ons is dat een bevestiging dat we op de goede weg zijn. De beste voorwaarden in de markt en snelle kwalitatief hoogstaande schadebehandeling wordt door U op prijs gesteld. Dat schept ook verplichtingen. We praten U in deze nieuwsbrief graag bij over de meest actuele ontwikkelingen binnen Melior!


2. Nieuwe senior behandelaar

Aangezien al een zekere groei werd voorzien hebben wij in het najaar Nathalie Smith aangetrokken. Nu het aantal door Melior Verzekeringen verzekerde gemeenten, echter bijna is verdubbeld, zijn wij tevens op zoek gegaan naar een senior behandelaar. Deze zoektocht is naar ons idee meer dan geslaagd, nu wij u kunnen mede delen dat vanaf 1 maart 2017 Cherrie Elfferich bij Melior Verzekeringen in dienst zal treden.

Cherrie heeft bij meerdere overheidsverzekeraars als schadebehandelaar gewerkt, waaronder vijf jaar bij Onderlinge Verzekeringen Overheid ua en vier jaar bij Centraal Beheer. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring met aansprakelijkheidsverzekeringen en het overheidsaansprakelijkheidsrecht en les gegeven aan de Bestuursacademie. Bij de meesten van u zal zij dan ook wel bekend zijn. Wij zijn vanzelfsprekend zeer verheugd dat zij ons komt versterken en wensen haar veel succes en een mooie samenwerking toe. Met Cherrie erbij verwachten wij u de kwaliteit en snelheid te kunnen blijven bieden die u inmiddels van ons gewend bent.


3. Kennisbank

Op de kennisbank hebben we de laatste maanden de nodige artikelen geplaatst die ook afgestemd zijn op het seizoen, zoals het artikel over aansprakelijkheid voor gladde wegen in verband met de vorstperioden. Tevens hebben we naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 20 september 2016 ons artikel ter zake de lokaliseringsplicht van de grondroerder aangepast. Uit deze uitspraak kan namelijk in zekere mate worden afgeleid dat de aansprakelijkheidsrisico´s bij graafwerkzaamheden weer wat zijn teruggeschoven van de grondroerder naar de leidingbeheerder. Een link naar dit artikel en de meeste recente artikelen treft u hieronder aan:

Hoever gaat de op grond van de WION geldende lokaliseringsplicht van de grondroerder?

In welke gevallen kan de gemeente aansprakelijk worden gehouden voor gladheid op haar wegen ten gevolge van vorst?

Wie kan de overheid aansprakelijk houden voor het verstrekken van onjuiste informatie?

Van nieuwe klanten krijgen we vaak de vraag hoe ze een inlog voor de kennisbank kunnen verkrijgen. Deze kunt u verkrijgen door u te registreren op de kennisbankwebsite. Deze registratie gaat als volgt:

 • Eerst gaat u naar de website zelf http://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente…nl


4. De Klantmap

Wij hebben u eind vorig jaar reeds gemeld dat wij per 1 januari 2017 de klantmap beschikbaar zouden stellen aan klanten zodat zij onder andere online dossiers kunnen volgen. De klantmap is wel gereed, echter wordt er op dit moment meer informatie weergegeven dan de bedoeling is. We werken er hard aan om dit probleem op korte termijn op te lossen. Zodra het zover is ontvangt u hiervan een mailing van onze kant waarin precies wordt aangegeven hoe u kunt inloggen op deze map. Vanaf dat moment kunt u ook online de dossiers van uw gemeente volgen.

Op de klantmap zal voor wat betreft het inzien van dossiers overigens enkel correspondentie tussen u en ons of tussen ons en wederpartij zijn in te zien die na 1 januari 2017 heeft plaatsgevonden.


5. Nieuwe producten

Melior heeft inmiddels een prima (24-uurs) werknemersschadeverzekering ontwikkeld met uitstekende voorwaarden en een concurrerende premie.

Ze heeft mogelijkheden voor het sluiten van CAR verzekeringen en op onze thema dagen zullen we onze brandverzekering en nieuwe cyberrisk/fraudeverzekering
introduceren.


6. Themadagen

Op 13, 14 en 15 juni zullen wij ook dit jaar weer themadagen organiseren. Deze zullen plaats vinden in Zwolle, Schiphol en Eindhoven. Exacte tijden en locaties zullen wij in de loop van de volgende maand bekend maken.

Op de themadagen zullen in elk geval de volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Introductie.
 2. De nieuwe Fraude en Cyberrisk verzekering.
 3. Samenwerking binnen het Sociaal Domein: Hoe geef je deze vorm vanuit het oogpunt van het aansprakelijkheidsrecht?
 4. Risico-analyse en preventie.
 5. Voorstel SROI project Melior Verzekeringen.
 6. Afsluiting.