Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 13

13 februari 2018

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Themadagen 2018
 3. Uitbreiding schadeafdeling
 4. Participatie Bijeenkomsten
 5. Kennisbank

1. Van de directeur

Graag wensen wij u vanaf deze plek een fantastisch en een gezond 2018 toe. Voor Melior is 2018 een jubileum jaar. Dit jaar zijn we 5 jaar actief op de overheidsmarkt. In 2013 zijn we begonnen met de marktbewerking wat resulteerde in één nieuwe klant! Inmiddels is de situatie veranderd. Melior is een naam geworden op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor overheden. Met ingang van dit jaar mogen wij de verzekeraar zijn van meer dan 160 gemeenten en provincies in Nederland.

Kwaliteit voorop!!
Melior streeft er niet naar de grootste verzekeraar te worden. Wel willen wij kwalitatief de beste verzekeraar zijn en voorlopen op onze concurrenten in zowel de verzekeringsdekking, als in de behandeling van schades en de aangeboden services. In 2016 hebben wij om deze reden onze voorwaarden verbeterd en aangepast aan de wensen van de klant, hetgeen heeft geresulteerd in, voor zover wij nu kunnen zien, nog steeds de meest uitgebreide en beste dekking in de overheidsmarkt. Ook dit jaar zullen wij deze ingeslagen weg vervolgen en onze Algemene Voorwaarden verder verbeteren naar een AVG083. Onze filosofie is hierbij om alles wat met aansprakelijkheid te maken heeft zoveel mogelijk onder één polis onder te brengen. Op de themadagen zullen wij deze aangepaste voorwaarden presenteren.

Daarnaast streven wij ernaar u een schadebehandelingsservice te bieden op het hoogst mogelijk niveau. Dit geldt niet enkel de snelheid van de behandeling, maar ook de inhoudelijke kwaliteit. Om deze reden werken wij met universitair opgeleide schadebehandelaars en wordt veel geïnvesteerd in de verdere en continue opleiding van onze schadebehandelaars. Wij zijn er verder ook trots op de enige verzekeraar te zijn die binnen een werkdag inhoudelijk reageert op een schademelding, het dossier inhoudelijk opstart en uitsluiting geeft over de dekking op de polis. Ook afgelopen jaar zijn we deze belofte 100% nagekomen.

We gaan weer op weg naar het voorjaar. Langere dagen en hopelijk hebben we de kou en winterstormen weer achter de rug. Namens alle collega’s van Melior bedanken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen we u een veilig jaar toe.


2. Themadagen 2018

Onze klanten hebben inmiddels de nieuwe of verlengde polis ontvangen en wij richten ons alweer op de jaarlijkse themadagen. Vanwege de grote toename aan klanten hebben wij besloten het aantal themadagen uit te breiden naar vier. In maart kunt u onze uitnodiging verwachten maar u mag alvast de volgende data reserveren:

 • 5 juni Hotel Van der Valk Zwolle
 • 6 juni Hotel Van der Valk A4 Schiphol
 • 13 juni Hotel Van der Valk Breda
 • 14 juni Hotel Van der Valk Roermond

Het belooft weer een interessante dag te worden met aantrekkelijke onderwerpen. Wij zullen u onder andere:

 • inzicht geven in een aantal statische gegevens van de afgelopen vijf jaar en het schadeverloop zoals door ons waargenomen, Daarnaast zullen we ingaan op de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt van de laatste vijf jaar, de in de markt gangbare voorwaarden en de nieuwe AVG083 bespreken.
 • Er zal een interessante presentatie zijn over wat het voor u betekent om via Melior bij Lloyds verzekerd te zijn, wat Lloyds nu eigenlijk is en hoe Lloyds werkt.
 • Ook zal een workshop worden gegeven over wegbeheerdersaansprakelijkheid, waarbij tevens zal worden ingegaan op de rol van de verzekeraar, de spelregels van de Nationale Ombudsman en de te verstrekken informatie voor de beoordeling van wegbeheerzaken.
 • Verrassingsafsluiter

We zien u graag op één van deze dagen.


3. Uitbreiding schadeafdeling

In 2017 hebben wij de schadeafdeling reeds verder uitgebreid met Cherrie Elfferich (sinds 1 maart 2017) en Suzanne Teunissen (sinds 1 oktober 2017). Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat deze uitbreiding ook dit jaar, vanwege onze groei, verder zal worden voortgezet. Per 1 maart zal de schadeafdeling worden uitgebreid met Annerieke Kolenaar. Annerieke is al meer dan 10 jaar werkzaam als advocaat. Zij heeft gewerkt voor verschillende gerenommeerde kantoren als Dirkwager Advocaten & Notarissen en Kienhuis Hoving Advocaten & Notarissen. Zij heeft zich als advocaat bezig gehouden met zowel het vastgoed en bouwrecht, als het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Annerieke zal bij Melior met name vermogensschadezaken gaan behandelen.


4. Participatie Bijeenkomsten

Als organisatie streven wij ernaar ook de komende jaren nog verder te groeien met nieuwe unieke producten, uitbreidingen op dekking maar bovenal een excellente schadebehandeling met een luisterend oor voor u als klant. Daarom starten wij in 2018 met bijeenkomsten waarbij wij u als klant inspraak willen geven in de verdere ontwikkeling van Melior.

In april organiseert Melior voorafgaand aan onze klantdagen in juni een tweetal Participatie Bijeenkomsten. Wij nodigen hiervoor klanten uit die mee willen denken over de product ontwikkeling, de gerealiseerde nieuwe producten en de wijze van communicatie en overige zaken welke u ook zelf in kunt en mag brengen (bijvoorbeeld ondersteuning bij behandeling van schades, cursussen etcetera).

We organiseren een bijeenkomst op 12 april in Eindhoven en we organiseren een bijeenkomst op 19 April in Apeldoorn. De bijeenkomst duurt van 11:00 uur tot 14:00 uur en is inclusief lunch. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Denkt u een actieve bijdrage te kunnen leveren? Wilt u graag meedenken over nieuwe producten voor de overheidsmarkt? Heeft u kennis van ambtelijke organisaties? Geeft u zich dan op. Wij zullen de bijeenkomsten vanaf nu regelmatig houden met een wisselende samenstelling zodat iedereen die wil een bijdrage kan leveren.

U kunt zich opgeven bij Marc Mutsaars, via m.mutsaars@meliorverzekeringen.nl. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.


5. Kennisbank

Onze kennisbank wordt, zoals toegezegd maandelijks geactualiseerd en aangevuld met nieuwe artikelen. Daarnaast zullen wij vanaf 1 april per kwartaal ook een nieuwsbrief gaan uitbrengen waarin we nieuwe uitspraken in het overheidsaansprakelijkheidsrecht of verzekeringsrecht zullen bespreken.

Een greep uit de laatste artikelen die op de kennisbank zijn gezet treft u hieronder:

Wanneer en in welk geval is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor trillingschade ten gevolge van het verkeer in de straat?

Kan de gemeente aansprakelijk worden gehouden voor waterschade die het gevolg is van ingrijpen in de infrastructuur, dan wel het verhogen van omliggende percelen door de gemeente?

Wat houdt de zorgplicht van de (overheids)werkgever ex artikel 7:658 BW in en hoe dient de aansprakelijkheid op grond van deze zorgplicht beoordeeld te worden?

Kan de werkgever van het slachtoffer zijn schade door uitval van zijn werknemer op u, als aansprakelijke partij, verhalen?

Is het redelijk een beroep te doen op de absolute verjaringstermijn in asbest-gerelateerde aansprakelijkheidszaken?

Hoe in te loggen op de kennisbank:

 • Eerst gaat u naar de website zelf http://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente.nl