Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 15

25 september 2018

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Social Return: Melior Verzekeringen en Nora Werkt
 3. Aanbestedingen 2018
 4. Nieuwe medewerkers
 5. Kennisbank
 6. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Het voorjaar en de zomer brachten ons lange tijd de zon en warmte; redenen om in het buitenland vakantie te vieren waren er minder dan in voorgaande jaren. De zon en warmte waren voor velen een geschenk, het gebrek aan regen leverde anderen problemen op. Wij hebben u in juli geïnformeerd over de gevolgen van droogte voor het gemeentelijke wegennet; droogte vergt organisatorische maatregelen om schade aan wegen te voorkomen. Wij gaan er van uit dat wij u met deze informatie van dienst zijn geweest.

Nu de meeste vakanties achter ons liggen hopen wij dat u, net als wij, opgeladen bent om in de laatste 2 kwartalen van 2018 af te ronden wat u en uw organisatie zich hebben voorgenomen aan het begin van dit jaar. Wij zullen ons richten op de nieuwe aanbestedingen. Reflectie op onze eigen dienstverlening en ons productenpallet horen hier uiteraard ook bij want alleen op die manier kunnen wij continu verbeteren. Wij willen u blijven verrassen met nieuwe producten, innovatie, onze kennis van zaken en onze service. Goede voorbeelden hiervan kunt u lezen in deze nieuwsbrief. Namens het gehele team van Melior Verzekeringen wensen wij u veel leesplezier!


2. Social Return: Melior Verzekeringen en Nora Werkt

Sinds medio 2017 biedt Melior Verzekeringen in samenwerking met Stichting Nora Werkt de mogelijkheid om structureel en constructief Social Return in te vullen. Op dit moment ondersteunen een aantal gemeenten op deze wijze de mogelijkheid om mensen met een verstandelijke beperking aan een betaalde baan te helpen.

Stichting Nora Werkt is operationeel sinds februari 2018. Op dit moment zijn er 7 mensen werkzaam in loondienst vanuit het zogenaamde Doelgroepenregister. Nora Werkt is een leer-werk bedrijf. De volgende activiteiten worden bij Nora Werkt uitgevoerd:

 1. opdrachten voor derden (bijvoorbeeld het maken van bamboe plantenrekjes, het uit elkaar halen van spijkerbroeken),
 2. Het naaiatelier. In eigen beheer worden knuffels gemaakt (www.deknuffelfabriek.nl). Hiervan hebben de Melior klanten die op onze klantdagen aanwezig waren allemaal een exemplaar mee naar huis gekregen.
 3. Detachering: Medewerkers worden, als zij hierin voldoende zijn getraind, gedetacheerd bij lokale ondernemers.

Op dit moment wordt voor de volgende gemeenten de SROI bij Nora Werkt uitgevoerd: gemeente Groningen, Houten, Breda, Almere, Apeldoorn en De Bilt. Daarnaast is Nora Werkt actief op de website van Social Buy. Dit betekent dat andere partijen sociaal kunnen inkopen bij Nora Werkt als invulling van de Social Return. Naast het bovenstaande kan een gemeente ook zelf voor initiatief zorgdragen en heeft Melior Verzekeringen zelf haar verantwoordelijkheid genomen met het aantrekken van een Wajong’er.


3. Aanbestedingen 2018

Inmiddels lopen er ook dit jaar weer veel aanbestedingen waarop Melior Verzekeringen zal inschrijven. Opnieuw valt het op dat vaak op de laagste prijs wordt aanbesteedt en dat verzekeringsvoorwaarden slechts zelden worden meegewogen in de zogenoemde EMVI-aanbestedingen. Dit terwijl er toch zeer significante verschillen zijn in de dekking die de verschillende overheidsverzekeraars aanbieden. Vaak wordt ook gevraagd naar de in de markt gebruikelijke voorwaarden zonder dat dit wordt gespecificeerd. Daarbij wordt veelal verwezen naar de zeer beperkte NBA2014 voorwaarden van de VNAB, een beurspolis met standaardvoorwaarden voor bedrijven, die niet of nauwelijks is toegesneden op overheden.

Het spreekt uiteraard voor zich dat de waarde van een verzekering in grote mate wordt bepaald door de dekking die deze biedt. Wij raden u dan ook aan om vooral de dekking die wordt geboden mee te wegen in een aanbesteding. Doet u dat niet, dan kunt u wellicht wel een op het oog goedkope verzekering sluiten, die uiteindelijk toch zeer duur blijkt te zijn als u schadegevallen heeft die niet door die verzekering worden gedekt. Daarnaast stimuleert u de verschillende marktpartijen op deze wijze om een zo gering mogelijke dekking te bieden. De geboden dekking bepaalt immers ook voor ons als verzekeraar in grote mate de prijsaanbieding die we u kunnen doen. Als de dekking die de voorwaarden bieden niet wordt meegewogen, is dit voor alle verzekeraars een prikkel om de dekking zo beperkt mogelijk te houden, dat is naar ons oordeel een ongewenste ontwikkeling voor u. Melior Verzekeringen wil graag een goede verzekering bieden die dekking biedt waar dat voor u nodig is.

Wij raden u daarom aan om vooral de voorwaarden mee te wegen. Om u daarbij van dienst te zijn hebben wij de voordelen die onze voorwaarden bieden op een rij gezet in een vergelijkingsdocument dat u kunt raadplegen via onderstaande link:

Voorwaardenvergelijking t.o.v. concurrentie

U kunt dan zelf uitmaken of en in hoeverre de dekking die deze voorwaarden bieden relevant voor u zijn.


4. Nieuwe medewerkers

Vanwege de spectaculaire groei die wij doormaken hebben wij wederom twee nieuwe full-time medewerkers aangenomen. Vanaf 17 oktober 2018 is Nicky Rorink ons team komen versterken. Nicky heeft in 2014 haar Master diploma met specialisatie Burgerlijk Recht gehaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij zal zich in ons team met name toeleggen op de behandeling van letsel- en zaakschades. Daarnaast zal op 1 september 2018 Maarten Booyink ons team komen versterken. Maarten heeft in 2016 zijn HBO-diploma Rechten behaald aan de Saxion Hogeschool te Enschede en is momenteel bezig met een schakelprogramma om het Master diploma Nederlands recht te behalen. Ook Maarten zal met name zaak- en letselschadedossiers gaan behandelen.


5. Kennisbank

Na een zomerstop vanwege de vakanties zullen wij de kennisbank deze maand verder aanvullen met artikelen. Onder andere zal worden ingegaan op de nieuwe wet Vergoeding van affectieschade, die naar verwachting grote impact zal hebben op de schadelast van verzekeraars in het algemeen. Met deze wet wordt de kring van benadeelden, naast de gekwetste zelf, in geval van een letselschade immers sterk vergroot naar de naasten en personen, met wie een nauwe persoonlijke relatie bestaat.

Voorts hebben wij de volgende artikelen geplaatst:

Welke zorgplicht rust er op de gemeente als eigenaar van een speeltuin?

Wanneer is sprake van een gevaarzettende situatie die leidt tot aansprakelijkheid en wanneer is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Hoe in te loggen op de kennisbank:

 • Eerst gaat u naar de website zelf https://kennisbank.meliorverzekeringen.nl
 • Vervolgens drukt u op de knop “Leden”
 • Op de volgende pagina kunt u naar beneden scrollen en u registreren.
 • Na registreren ontvangt u per mail een wachtwoord.

Let wel: De kennisbank is alleen voor klanten en enkel door een emailadres van de gemeente op te geven kunt u een inlog verkrijgen. Dit adres geldt dan als gebruikersnaam. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor het algemene adres zoals verzekeren@gemeente.nl

6. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.