Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 17

19 juli 2019

Inhoud

  1. Van de directeur
  2. Nieuwe medewerkers
  3. Veilig bestanden delen
  4. Kennisbank
  5. Themadagen Melior Verzekeringen
  6. Nadere informatie en/of vragen?

1. Van de directeur

Hierbij treft u alweer onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. In juni hebben wij weer onze jaarlijkse en steeds drukker bezochte Themadagen gehouden. Wij hebben ervan genoten om velen van u daar te zien en mogen spreken.

De vele positieve reacties die wij tijdens en/of na de themadagen hebben mogen ontvangen deden ons goed, waarvoor dank.
Heeft u deze bijeenkomsten niet kunnen bijwonen, maar wenst u wel een pdf-versie van de presentaties te ontvangen, dan zenden wij u die uiteraard met alle plezier toe. Uw verzoek hiertoe kunt u richten aan schade@meliorverzekeringen.nl

Net zoals in voorgaande jaren zal het najaar bij ons grotendeels in het teken staan van aanbestedingen die voorbij gaan komen. Rond deze periode lijnen wij het Melior aanbestedingsteam al op om klaar te zijn zodra het aanbestedingsseizoen gaat beginnen.
Het aanbestedingsteam heeft er zin in en kijkt vol vertrouwen uit naar de periode die gaat komen.

Het blijft onze passie om het beste van ons aan u te geven. Om die reden zijn wij trots op onze excellente verzekeringsproducten en -voorwaarden maar ook op onze mensen die zich dagelijks gepassioneerd inzetten om waar te maken waar Melior voor staat!

Rest mij om u en uw dierbaren namens het totale Melior team een fijne zonnige zomerperiode toe te wensen en als u op vakantie gaat een heerlijke periode met een veilige heen- en terugreis.


2. Nieuwe medewerkers

Vanwege het nog steeds toenemend succes hebben wij na Sisi Lim en Emily Sweerts, die sinds begin dit jaar bij ons in dienst zijn gekomen, vanaf 1 juni ons schadebehandelingsteam verder uitgebreid met Mariel Keizer en Marit Schele. Beiden hebben ruim 20 jaar ervaring als jurist bij verschillende werkgevers in het oosten van het land en zullen zich met name bezig houden met de behandeling van letsel- en zaakschades. Naast nieuwe schadebehandelaars hebben wij tevens het team van accountmanagers en de afdeling acceptatie uitgebreid. Daarmee is Melior weer op volle sterkte en klaar voor de toekomst.


3. Veilig bestanden delen

Sinds de inwerkingtreding van de AVG en de vele aandacht die daaraan in het nieuws is besteed merken wij dat steeds meer gemeenten een eigen programma gebruiken om mails aan ons toe te zenden. Veel van die programma’s maken de ontvangst van die mails en stukken zeer bewerkelijk, omdat elke keer een wachtwoord moet worden opgevraagd die weer per separate mail wordt verstuurd, welke weer ingevuld moet worden in een browserprogramma, waarna de informatie in die browser wordt geopend en we die weer van daaruit moeten kopiëren naar een mail die we weer aan onszelf moeten sturen om de mail in ons systeem te kunnen inboeken. Niet alle programma’s die gemeenten hebben zijn zo bewerkelijk, maar met name gemeenten die gebruik maken van zorgmail, zivver of kpn brengen veel extra werk met zich mee.

Aangezien wij per dag honderden mails ontvangen wordt dit een te bewerkelijk proces voor ons, waarbij bovendien een kans op fouten ontstaat. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken vooral gebruik te maken van het programma Nextcloud dat wij aanbieden voor het beveiligd verzenden van bestanden. Dit programma wordt gehost in ons eigen datacenter en biedt verder dezelfde functionaliteit als dropbox. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via onze website: Aanvragen bestandsdeling


4. Kennisbank

Het zal u allen niet zijn ontgaan dat de eikenprocessierups hevig huishoudt in Nederland hetgeen ook leidt tot veel claims. Op onze kennisbank staat dan ook een artikel dat u handvatten biedt om dergelijke claims te behandelen en dat ook nadere informatie biedt over de bestrijding van deze rups en de invulling van de zorgplicht van de gemeente, met daarbij een link naar de Leidraad Beheersing Eikenproccessierups. Dit artikel kunt u terugvinden via de link hieronder.

Daarnaast zijn wij de afgelopen maanden met name bezig geweest met het up to date brengen van reeds bestaande artikelen. Vanaf deze maand zullen weer meer nieuwe artikelen worden geplaats op de kennisbank.
Kan de gemeente aansprakelijk worden gehouden voor overlast van de eikenprocessierups?


5. Themadagen Melior Verzekeringen

Op 5, 6, 12 en 13 juni hebben wij wederom onze jaarlijkse Themadagen gehad. Opnieuw verdeeld over 4 dagen met 3 nieuwe locaties: Zwolle, Haarlem, Bergen op Zoom en Heerlen, om al onze klanten zoveel mogelijk gelegenheid te bieden om hierbij aanwezig te zijn.

De Themadagen stonden in het teken van een nadere uitleg over de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder. Daarnaast hebben we onze klanten meer inzicht gegeven in de wijze waarop letselschades worden behandeld en met name hoe moet worden omgaan met de verschillende schadeposten die in dergelijke zaken worden gevorderd.
Deze twee presentaties zijn gevolgd door workshops waarbij is ingegaan op de juridische beoordeling van veel voorkomende schades in het geval van gladheidsbestrijding, gebreken aan het riool, trillingsschaden door werkzaamheden of de weg en schades die worden geweten aan zorgplichtschendingen bij groenbeheer.

De reacties van de aanwezige klanten waren over het algemeen zeer positief. Wel werd door verschillende personen opgemerkt dat ze de workshops in de middag aan de korte kant vonden. We zullen hier voor de volgende themadagen zeker rekening mee houden.

Klanten geven aan dat het fijn is om medewerkers van Melior te spreken en met name contact te maken met de schadebehandelaars. Daarnaast is het voor klanten altijd fijn om te kunnen sparren met collega’s. Een belangrijke reden voor ons om deze dagen in ere te houden.

We zijn blij u weer een inhoudelijke dag te hebben kunnen bezorgen. Met het presentje, gemaakt door Stichting Nora Werkt kijken onze schade behandelaars uit naar de duidelijke foto’s van hoogteverschillen. Mocht u feedback, wensen, ideeën of een andere bijdrage hebben over de Themadagen dan vernemen wij dat graag van u. In dat geval kunt u contact opnemen met m.mutsaars@melioverzekeringen.nl. Tot volgend jaar!

6. Nadere informatie en/of vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust in een mail gericht aan info@meliorverzekeringen.nl of bel ons op telefoonnummer 0541-571150.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: