Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 2

12 maart 2015

Inhoud

 1. Van de directeur
 2. Kostenverhaal voor opruimwerkzaamheden na een ongeval
 3. Juridische hulp voor gemeenten
 4. Medewerkers binnen Melior
 5. Voorjaarsbijeenkomsten in Zwolle, Hoofddorp en Eindhoven

1. Van de directeur

Na een onstuimig aanbestedingsseizoen in de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn we in rustiger vaarwater terecht gekomen. Alle polissen zijn opgemaakt, kennismakingsbezoeken zijn geweest, de methodiek van schadebehandeling zijn per gemeente ingevoerd en iedere gemeente heeft de polis met nota ontvangen. Met uitzondering van een paar aanbestedingen zijn we weer overgegaan naar onze dagelijkse werkzaamheden.

Wij kijken terug op een succesvolle start van Melior Verzekeringen. Vanaf 1 januari zijn 20 gemeenten onze klant geworden, per 1 april volgt nog één gemeente en op 1 januari 2016 begroeten we alweer twee gemeenten. Uiteraard verwachten wij tijdens dit jaar nog meer Europese en nationale aanbestedingen.

Tijdens deze, voor ons eerste aanbestedingsronde, is er helaas enige commotie ontstaan inzake de wijze van inschrijving in het register van de toezichthouder van onze risicodrager : Amlin Syndicate 2001 at Lloyds. Wij willen daarom graag van de gelegenheid gebruik maken om de werking van Lloyds nader aan u uit te leggen.

De Society of Lloyds bestaat uit het geheel van Corporation of Lloyds en The Association of Underwriters of Lloyds. De Society of Lloyds staat onder toezicht van de Engelse toezichthouder PRA. In het register van PRA staat benoemd welke licenties zijn verstrekt. Conform de richtlijnen heeft de PRA in het verleden schriftelijk DNB in kennis gesteld van het voornemen van de Society om diensten te verrichten in Nederland. Dit is door de DNB opgenomen in haar register. Omdat Lloyds met een zogenoemde “single license systeem” werkt, mogen wij namens alle syndicaten inschrijven.

Voor u en de inkopers van gemeenten is het goed om te weten dat onze inschrijvingen daarmee rechtmatig zijn.

In deze nieuwsbrief laten wij u kennismaken met Kennedy Van der Laan. Dit gerenommeerd advocatenkantoor gaat met ons samenwerken om complexe schaden met name op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en vermogensschade mede namens u en onze verzekeraar te behandelen.

Daarnaast zijn we verheugd dat we Marc Mutsaars hebben kunnen inhuren om Melior te versterken per 1 januari. De meesten van u kennen Marc nog als gewaardeerd medewerker van de voormalige OVO.

Tevens melden wij alvast de data voor onze bijeenkomsten op 2, 3 en 4 juni in respectievelijk Zwolle, Hoofddorp en Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst gaat Kennedy Van der Laan een kennissessie verzorgen over schadebehandeling bij klein letsel. Wij hopen u daar weer te mogen begroeten.

Alhoewel nog vroeg in het jaar gaan we alweer richting de zomer. En na de zomer begint de volgende aanbestedingsronde alweer. Wij hebben er zin in en we hopen meer gemeenten als klant te mogen begroeten.

Het is toch goed om te weten dat er weer marktwerking is. Met nu drie verzekeraars/ gevolmachtigden en wellicht nog een nieuwe aanbieder via een bekende makelaar is er weer keuze. Keuze voor u als gemeente. Moge de beste winnen!

Met vriendelijke groet,

Bertil Postema
directeur


2. Kostenverhaal voor opruimwerkzaamheden na een ongeval

Na een ongeval, waarbij er olie op het wegdek terecht is gekomen, geeft de wegbeheerder aan een particulier bedrijf opdracht om die olie op te ruimen. Vervolgens presenteert hij de rekening aan de WAM-verzekeraar van de betrokkene. Kan de wegbeheerder dat doen zonder dat dit een onaanvaardbare doorkruising vormt van publiekrechtelijke regelingen als de Brandweerwet 1985 (inmiddels opgegaan in de Wet veiligheidsregio’s) en de Wegenwet? In dit artikel gaat Jan van der Grinten, advocaat bij Kennedy Van der Laan, in op de vraag of privaatrechtelijk kostenverhaal door de wegbeheerder mogelijk is.

Lees hier het volledige artikel.


3. Juridische hulp voor gemeenten

Het Team Overheid van het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan bestuursrechtelijke en civiele zaken; van aanbesteding tot subsidies en van overheidsaansprakelijkheid tot toezicht en handhaving.

Het team, onder leiding van Jan van der Grinten, heeft zich binnen de overheidssector met name gespecialiseerd in de gemeentelijke praktijk. Vanzelfsprekend adviseert en procedeert het team op het gebied van overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast biedt het ook ondersteuning bij het verhalen van schade, de schadebehandeling en geeft het regelmatig opleidingen aan verzekerden op het gebied van het bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht en schade. Hiervoor kunt u bij Petra Oskam terecht.

Het team heeft onlangs een nieuw, laagdrempelig instrument voor gemeenten geïntroduceerd: de juridische gemeentevraagbaak. In een vraagbaakdossier kan een gemeente twee uur per maand kosteloos of voor een laag tarief advies vragen aan advocaten uit het team. Als een vraag ertoe leidt dat de zaak waarop zij betrekking heeft bij Kennedy Van der Laan wordt ondergebracht, worden de eerste twee uren op het vraagbaakdossier niet in rekening gebracht. Als de vraag niet tot een zaak leidt, geldt voor de eerste twee uur per maand een sterk gereduceerd uurtarief.

Kennedy Van der Laan begon in 1992 als initiatief van elf jonge, ondernemende advocaten en staat met meer dan honderd advocaten inmiddels in de top vijftien van advocatenkantoren in Nederland.

Lees hier hoe Kennedy Van der Laan úw gemeente verder kan helpen.


4. Medewerkers Melior Verzekeringen

Binnen Melior zijn de volgende collega’s voor beschikbaar:

 • Yvonne de Jong (schadebehandeling)
 • Marc Mutsaars (schadebehandeling)
 • Barend Buter (schadebehandeling)
 • Mayke Oosterbroek (volmacht directeur)
 • Sandra van der Wal (office manager)
 • Ingrid Postema (aanbestedingen en administratieve ondersteuning)
 • Matthijs Reuver (ICT)
 • Sabine Heijink (financiële administratie)
 • Bertil Postema (directeur)

Contactgegevens:


5. Voorjaarsbijeenkomsten 2, 3 en 4 juni 2015

Net als vorig jaar organiseert Melior Verzekeringen haar voorjaarsbijeenkomsten op 2, 3 en 4 juni 2015. Wij zullen wederom in Zwolle, Hoofddorp en Eindhoven u gaan uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen.

Voor dit jaar hebben we een interessant programma samengesteld waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor onze partner Kennedy Van der Laan. Dit gespecialiseerd advocatenkantoor zal een presentatie geven over hoe om te gaan met mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente bij het opruimen na een brand. Na de pauze wordt een kennissessie gegeven over de schadebehandeling bij lichtletsel.

Wij zullen u voor deze bijeenkomst uitnodigen maar u kunt zich ook alvast opgeven bij:

Ingrid Postema via info@meliorverzekeringen.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: