Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 4

22 september 2015

Inhoud

  1. Melior Verzekeringen
  2. Premieverhogingen
  3. Schade overzichten
  4. Contractvervaldatum
  5. Aanbestedingen
  6. Praktijkervaringsplek (polis)
  7. Sectie V Werknemersschadeverzekeringen

1. Melior Verzekeringen

Inmiddels verzorgen wij voor meer dan 30 gemeenten de aansprakelijkheidsverzekering. Niet alleen via de traditionele verzekeringsoplossingen maar ook door middel van stop-loss contracten. In 2015 hebben wij een paar nieuwe gemeenten mogen begroeten en we zijn zeer hoopvol om dit aantal uit te breiden per 1 januari 2016.


2. Premieverhogingen

Momenteel wordt door marktpartijen bij vele gemeenten de premie verhoogd. Welke reden daar ook aan ten grondslag ligt, wellicht wilt u ons een voorstel laten uitwerken om na te gaan wat wij voor u kunnen betekenen. Met onze uitgebreide voorwaarden, scherpe premie en persoonlijke dienstverlening kunnen wij vaak het verschil maken. In ieder geval zorgen we ervoor dat er weer marktwerking is. Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening neemt u gerust vrijblijvend contact op. Dat kan via info@meliorverzekeringen.nl en telefonisch via 0541 – 571 160.


3. Schade overzichten

Zoals u weet speelt de schadestatistiek van eerdere jaren een grote rol bij de premievaststelling voor een nieuw voorstel. Wij willen graag uw aandacht hierop vestigen omdat we, samen met gemeenten, constateren dat sommige reserveringen niet meer “up-to-date” zijn. Dit betekent dat wij reserveringen moeten meenemen in ons premievoorstel die wellicht allang zijn afgewikkeld of aanzienlijk kunnen worden gereduceerd. Dat maakt dat uw premie weer lager uitkomt en er balans is tussen premie en schade.


4. Contractvervaldatum

Loopt uw huidige aansprakelijkheidsverzekering af per 1 januari 2016? Melior Verzekeringen kan uw alternatief zijn. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om na te gaan wat wij voor u kunnen betekenen.


5. Contractvervaldatum

De eerste aanbestedingen zijn weer gepubliceerd. Melior Verzekeringen gaat daar uiteraard op inschrijven. Wij kunnen u voorzien van tips om deze aanbesteding succesvol te doorlopen met een zo groot mogelijke marktwerking. In een markt met een beperkt aantal aanbieders is het zaak om zoveel mogelijk aanbieders te interesseren om een voorstel uit te brengen. Wilt u vrijblijvend tips ontvangen om dit te bespreken dan kunt u contact met ons opnemen.


6. Praktijkervaringsplek (polis)

Dit risico nemen wij als clausule, kosteloos en standaard mee op de aansprakelijkheidsverzekering. Het betreft, zoals gebruikelijk in de markt, een secundaire dekking. Het enige wat wij van u vragen is een polis controle van de inlenende bedrijven. Deze clausule zullen wij per 1 januari op de reeds lopende aansprakelijkheidsverzekeringen opnemen. Voor een aanvullende ongevallenverzekering en de WABM betaalt u de marktconforme premies van Melior Verzekeringen.


7. Sectie V Werknemersschadeverzekeringen

De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. Onder rubriek V van onze aansprakelijkheidsverzekering kunt u dit risico meeverzekeren. Wij rekenen hiervoor een vaste premie van € 22,50 per werknemer. Dit is inclusief de verzekeringsdekking voor de WEGAM.

Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd en wij hopen u binnenkort (opnieuw) te ontmoeten om kennis te maken met Melior Verzekeringen.

 

Met vriendelijke groet,
Bertil Postema