Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 5

3 maart 2016

Inhoud

  1. Van de directeur
  2. Barry Wiskerke versterkt Melior Verzekeringen
  3. Onze polisvoorwaarden onder de loep in 2016!
  4. Schadebehandeling in 2015
  5. Kennisbank
  6. Themadagen 2016

1. Van de directeur

De lente staat voor de deur, de dagen worden langer en binnen Melior Verzekeringen kijken we met plezier terug op 2015 en met veel energie vooruit naar 2016.

Met 30 gemeenten zijn we in 2015 gestart en we hebben constant over onze dienstverlening bij relaties gesproken. Onze klanten droegen verbeterpunten aan, die we nader hebben bestudeerd en waar mogelijk geïmplementeerd. Dat heeft geresulteerd in een hoge klanttevredenheid met ambities voor 2016 en verder.

Alle nieuwe relaties hebben de polissen ontvangen en we kijken terug op een succesvol 2015. We hebben meegedaan aan 56 aanbestedingen en offerteaanvragen, en we hebben meer dan 30 nieuwe gemeenten aan ons kunnen binden. Van groot tot klein en door geheel Nederland. Op dit moment wachten we op nog enkele gunningen van gemeenten. Maar nu al mogen we 60 gemeenten tot onze relaties rekenen. We zijn er en we zijn er om te blijven. Dank aan alle gemeenten die ons een kans hebben geboden om mee te doen aan de marktwerking.

Om de groei te kunnen verwerken hebben we nieuwe collega’s aangenomen. Onze aanbestedingsdesk is uitgebreid met Ingrid Postema en met Irene Assink hebben we een eigen letselschade advocate in huis. Marc Mutsaars is ons komen versterken en dat werpt zijn vruchten af. Maar er is meer.

We zijn blij om mee te kunnen delen dat vanaf 1 januari 2016 Barry Wiskerke ons is komen versterken. Barry brengt een jarenlange ervaring in ons vak mee en dit zal zeker bijdragen tot verbetering van onze dienstverlening.

Daarnaast komen we in 2016 met nieuwe producten voor onze overheidsrelaties. Het wordt ongetwijfeld weer een mooi jaar en we hopen dat we dit aan u kunnen meedelen via deze nieuwsbrief of tijdens onze themadagen.


2. Barry Wiskerke versterkt Melior Verzekeringen

Met trots delen wij u mee dat Barry Wiskerke per 1 januari 2016 het team van Melior Verzekeringen is komen versterken.

Velen van u kennen Barry van de OVO waar hij sinds 2008 werkzaam was als senior jurist overheidsaansprakelijkheid en coördinator schadebehandeling. Na de overname van de OVO heeft Barry deze werkzaamheden uitgevoerd bij Centraal Beheer Achmea. Barry heeft zeer veel ervaring in het overheidsaansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en het bestuursrecht. Hij heeft zelf inmiddels in meer dan 100 gerechtelijke procedures overheden vertegenwoordigd, tot aan de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Zijn komst past dan ook binnen ons streven om zoveel mogelijk expertise zelf in huis te hebben en zelf te procederen, zodat het uitbesteden van zaken aan derden kan worden beperkt. Op deze wijze houden we de kosten, en daarmee de premie voor onze klanten, laag. Barry zal binnen Melior de schadeafdeling gaan leiden en onze kennisbank gaan beheren.

Met de komst van Barry is onze schadeafdeling volledig op sterkte en kunnen wij u uitstekend van dienst zijn.


3. Onze polisvoorwaarden onder de loep in 2016!

Vaak worden we gevraagd om onze polisvoorwaarden nader te duiden in de Europese aanbestedingen. Natuurlijk zijn we gelijkwaardig aan andere marktpartijen. Sterker nog op een aantal punten is onze dekking uitgebreider dan de door u vaak gevraagde gangbare dekking in aanbestedingen. In 2016 zullen wij in onze nieuwsbrieven nader ingaan op deze belangrijke verschillen.

Mocht u overwegen om in 2016 aan te besteden dan kunt u hier tijdig op inspelen. Een tipje van de sluier: wist u dat de voorwaarden van Melior een last onder dwangsom niet uitsluiten en dat dit wel het geval is in de meest gangbare dekking? Dit kan voor uw gemeente grote consequenties hebben.

Op het voor overheidsaansprakelijkheid niet onbelangrijke terrein van handhaving biedt Melior bijvoorbeeld wel dekking voor de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een besluit waarmee een last onder dwangsom is opgelegd. Andere partijen bieden hiervoor geen dekking indien de last ziet op het doen staken van bedrijfs- of beroepsactiviteiten. Dit is uiteraard een groot verschil, want de schade die het gevolg is van een last onder dwangsom kan aanzienlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin een chemische fabriek zich door een dergelijke last gedwongen ziet om de activiteiten te staken. Wanneer het besluit waarmee de last onder dwangsom is opgelegd vervolgens in rechte geen stand houdt kan dit leiden tot een aansprakelijkheid voor een miljoenenschade die niet wordt gedekt door andere marktpartijen. Bij Melior is die dekking wel aanwezig.

Melior heeft afgezien van het opnemen van een dergelijke voorwaarde, omdat het uitsluiten van de dekking voor de aansprakelijkheid die het gevolg is van een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom naar ons oordeel niet past binnen de logica en het systeem van de polisvoorwaarden. Daarnaast gaan partijen die deze uitsluiting hanteren naar ons oordeel bovendien op ontoelaatbare wijze op de stoel van het bestuur zitten.

Mocht u hierover nadere informatie wensen of vragen hebben neemt u dan vooral contact met ons op.


4. Schadebehandeling in 2015

In 2015 heeft Melior een groot aantal gemeenten verwelkomd. Dit heeft er toe geleid dat wij vanaf januari druk bezig zijn geweest om de schades en de schadebehandeling in goede banen te leiden. Met trots mogen wij concluderen dat, afgaande op uw reacties, dit op een goede wijze hebben gedaan.

Hoe doen wij dat dan? Wij hanteren korte lijnen en persoonlijk contact en daarnaast uiteraard een gezonde dosis werklust. Inmiddels hebben veel gemeente kennis gemaakt met onze rots in de branding: Yvonne. Yvonne is een belangrijke spil in het laagdrempelige persoonlijke contact wat Melior ambieert. Zij administreert, signaleert en schakelt en zorgt dat de behandelaars op juiste wijze worden voorzien van de nodige informatie. Dit zorgt er mede voor dat wij onze schadebehandeling goed op orde hebben.

Medio 2015 worden de Letselschades behandeld door Irene. Irene is advocate en gepokt en gemazeld op het gebied van letselschades. Zij regelt belangrijke dossiers, heeft veel expertise op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en is daarnaast op de hoogte van alle richtlijnen en convenanten welke voor ons en u als gemeente relevant zijn. Een onmisbare schakel in onze dienstverlening.

Afgelopen jaar hebben wij een diversiteit aan schadeclaims gehad en daarnaast vragen van gemeenten over aansprakelijkheidsvraagstukken. Dit maakt het gebied van aansprakelijkheid ook voor ons zo boeiend. Wij denken ook graag met u mee. Daarnaast nemen wij op- of aanmerkingen welke u heeft van harte en proberen onze dienstverlening op deze wijze in te richten en verder te professionaliseren. Zo kiezen sommige gemeenten voor een vast aanspreekpunt. Alles is bespreekbaar! Wilt u meer weten over onze schadebehandeling of heeft een vraag, stuur dan een e-mail: schade@meliorverzekeringen.nl.


5. Kennisbank

Zoals we u eerder meedeelden, is onze kennisbank in het eerste kwartaal van 2016 operationeel. We werken er aan om zoveel mogelijk onderwerpen voor u te ontsluiten en we gaan uw gemeente straks toegang geven tot de kennisbank. In januari zijn we begonnen met de interne testen en daarna rollen we onze kennisbank uit over onze klanten. Op dit moment hebben wij alle informatie beschikbaar. Het kost ons echter iets meer tijd om het automatiserings technisch geregeld te krijgen zodat u deze ook, in een afgeschermd gedeelte van de website, kunt raadplegen. De Kennisbank zal zeker een toegevoegde waarde zijn in uw dagelijkse werkzaamheden.


6. Themadagen 2016

Wij zullen in 2016 voor de derde keer onze Melior Themadagen organiseren. Dit zal wederom in juni zijn op de bekende locaties in

  • Zwolle op dinsdag 7 juni 2016
  • Amsterdam op woensdag 8 juni 2016
  • Eindhoven op donderdag 9 juni 2016

We hebben al een paar onderwerpen in ons hoofd om met u te delen. Heeft u ideeën dan houden we ons graag aanbevolen. Tenslotte bent u dagelijks werkzaam in de praktijk en willen we graag uw onderwerpen verder uitdiepen. Uw suggesties kunt u mailen aan info@meliorverzekeringen.nl

Met vriendelijke groet,
Bertil Postema

Aanmelden voor onze nieuwsbrief: