Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 6

13 april 2016

Inhoud

  1. Van de directeur
  2. Kennisbank
  3. Nieuwe collega
  4. Themadagen
  5. Nieuwe producten en verbeterde verzekeringsdekking

1. Van de directeur

Met veel genoegen zenden wij u deze extra nieuwsbrief.
De afgelopen weken hebben we met veel energie gewerkt aan allerlei nieuwe oplossingen, de themadagen en natuurlijk onze primaire dekking voor claims ten gevolge van terroristische aanslagen. De schade overzichten van het eerste kwartaal liggen klaar en die heeft u of zult u binnenkort ontvangen.
Wij wensen u veel plezier met de nieuwsbrief en we hopen u te ontmoeten op onze themadagen.


2. Kennisbank

Onze kennisbank is klaar en inmiddels gevuld met allerlei wetenswaardigheden op het gebied van aansprakelijkheid voor gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Barry Wiskerke en Marc Mutsaars hebben de meeste input verzorgd. Onze bestaande relaties kunnen zich aanmelden op http://kennisbank.meliorverzekeringen.nl/leden. Wij zullen dan de databank voor u openstellen die u vervolgens met een eigen wachtwoord kunt beveiligen.


3. Nieuwe collega

Per 1 april hebben wij onze schadeafdeling verder versterkt. Per die datum is in onze dienst getreden mevrouw mr. Lindy Koppelman. Lindy is in juni 2014 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is gespecialiseerd in het Burgerlijk Recht en zal bij Melior Verzekeringen met name zaak- en letselschades behandelen.


4. Themadagen

In juni organiseren wij voor de derde keer onze themadagen.

  • Op 7 juni bij Van der Valk hotel Zwolle
  • Op 8 juni bij Van der Valk hotel A4 te Schiphol
  • Op 9 juni bij Van der Valk hotel Eindhoven

Op alle dagen is het ontvangst tussen 9.30 uur en 10.00 uur.

Wij hebben inmiddels een uitnodiging aan de ons bekende contactpersonen gezonden. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, vragen we u deze nieuwsbrief als uitnodiging te beschouwen. Wilt u opgenomen worden in ons systeem voor nieuwsbrieven en uitnodigingen dan kunt u uw e-mailadres opgeven via info@meliorverzekeringen.nl.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om onze bijeenkomsten te bezoeken, dan komen we graag naar u toe. U kunt altijd een bezoek aanvragen via info@meliorverzekeringen.nl.


5. Nieuwe producten en verbeterde verzekeringsdekking

Naast onze primaire dekking voor claims ten gevolge van terroristische aanslagen, hebben wij nogmaals naar onze polisvoorwaarden gekeken. Barry Wiskerke zal dit met u doornemen tijdens de themadagen. Marc Mutsaars zal u laten kennismaken met onze nieuwe producten.

( Europese) aanbestedingen / offerte aanvragen. Binnenkort verwachten we weer de eerste aanvragen voor onze aansprakelijkheidsverzekering. Ook zullen we weer gaan inschrijven op Europese aanbestedingen. Onze tip? Hou het zo simpel mogelijk om zoveel mogelijk partijen de kans te geven om in te schrijven. Marktwerking is het toverwoord. Uiteindelijk wilt u een keuze kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
Bertil Postema