Skip to main content

Melior Nieuws

Het streven is dat u minimaal twee keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Hierin informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Nieuwsbrief 8

12 oktober 2016

Inhoud

  1. Van de directeur
  2. Brexit en Melior
  3. Digitale informatieuitwisseling en online uw dossiers volgen
  4. Nieuwe collega voor de schade afdeling
  5. Kennisbank en jurisprudentie
  6. Opzeggen huidige polis na verhoging van de premie

1. Van de directeur

Na een prachtige zomer, tot ver in September, is het inmiddels een topdrukte bij Melior. Deze drukte zal aanhouden tot het einde van het jaar waarin we weer gevraagd zijn om mee te doen aan onderhandse en Europese aanbestedingen. We zien duidelijk terugkomen dat onze verbeterde voorwaarden nu worden uitgevraagd in de aanbestedingen. Dat betekent voor ons dat we goed hebben geluisterd naar onze relaties, die onze verbeteringen graag in hun voorwaarden vermeld zien. Onze bestaande relaties hebben ook positief gereageerd op de uitbreiding van hun verzekerde voorwaarden.

Inmiddels zijn de eerste aanbestedingen weer aan ons gegund en moeten we nog een kleine 40 aanvragen verwerken. We verwachten nog een tiental nieuwe aanbestedingen de komende weken waarmee we constateren dat er marktwerking is op de aansprakelijkheidsmarkt. Die marktwerking is goed voor de verzekeringsmarkt en voor onze overheidsrelaties.

Zonder calamiteiten is dit de laatste nieuwsbrief van 2016. We kijken uit naar de uitkomsten van alle aanbestedingen en we hopen een aanzienlijk aantal nieuwe relaties te mogen begroeten in 2016.

Met vriendelijke groet,

Bertil Postema
Directeur


2. Brexit en Melior

Na de verrassende uitslag van het referendum in de United Kingdom kregen wij veel vragen over de voorgenomen exit van de UK uit de Europese Unie. Wat betekent dit voor Melior als Lloyds coverholder en hoe gaan de zaken verder lopen.

Inmiddels weten we dat de Britse minister president May de aanvraag voor uittreding uit de Europese Unie (artikel 50 procedure) in maart 2017 zal gaan doen. Daarna duurt het proces nog twee jaar tot 2019 voordat dit volledig tot uitvoering kan worden gebracht.

De Lloyd’s verzekeringsmarkt heeft inmiddels gereageerd op deze voorgenomen Brexit en geeft aan dat de verzekeringsmarkt open blijft voor de EU landen. Hieronder treft u een verkort verslag aan van het gesprek met de voorzitter van Lloyd’s tijdens zijn recente bezoek aan Nederland.

DEN HAAG(ANP) – Verzekeringsmarkt Lloyd’s of London is klaar om een deel van zijn activiteiten te verhuizen naar het Europese vasteland. Zodra Groot-Brittannië werk maakt van het voornemen de Europese Unie te verlaten kan het plan in werking treden. Dat zei voorzitter John Nelson donderdag.

De grootste gespecialiseerde verzekeringsmarkt ter wereld liet eerder deze maand al weten dat het noodzakelijk is om ook binnen de EU actief te blijven. Alleen op die manier kunnen in het geval van een brexit de paspoortrechten behouden blijven die financiële bedrijven in staat stellen diensten te verkopen in de unie.

De voorbereidingen voor een gedeeltelijke verhuizing zijn volgens Nelson in gang gezet. “Ons doel is om een alternatief te hebben om zaken te kunnen blijven doen in de EU wanneer Artikel 50 in werking wordt gezet”, verwees hij naar het artikel uit de EU-reglementen waarmee formeel een begin wordt gemaakt met de scheiding.

Meer dan negentig syndicaten zijn actief onder de vleugels van Lloyd’s. Het marktplatform is van oorsprong gericht op verzekeringen voor de scheepvaart, maar is tegenwoordig breder georiënteerd.


3. Digitale informatieuitwisseling en online uw dossiers volgen

Vanaf 1 januari 2017 is onze digitale klantmapomgeving volledig operationeel. Hiermee kunt u via de website van Melior Verzekeringen, nadat u uiteraard heeft ingelogd met uw persoonlijke inlog. Online inzicht in uw eigen dossiers verkrijgen. In deze beveiligde digitale omgeving kunt u uw gegevens en verzekeringen inzien en eventueel wijzigen. U kunt de status van aanvragen volgen en documenten bekijken, downloaden en uploaden. De klantmap is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig.

Belangrijk en onderscheidend is dat u alle relevante (schade)correspondentie online kunt inzien. Dit geldt voor zowel uitgaande correspondentie als ook inkomende correspondentie. Daarnaast kunt u vragen stellen of actie ondernemen op mededelingen die gedaan zijn.

De Klantmap is onafhankelijk van het apparaat welke u gebruikt: dus zowel via een mobiele telefoon, tablet of pc is de Klantmap toegankelijk. U kunt deze dus ook op andere devices bekijken en bent dus altijd volledig up-to-date.

Vanaf 1 januari 2017 zullen dossier van de vanaf die datum gemelde schades via de digitale klantmap te volgen zijn.

U ontvangt van ons op verzoek een persoonlijke login. Indien u van deze service gebruik wenst te maken moet u aldus wel eerst verzoeken om een login.


4. Nieuwe collega voor de schade afdeling

Met de groei van Melior is het uiteraard onvermijdelijk dat onze schadeafdeling wordt uitgebreid om uw gemeente kwalititief te ondersteunen bij de afhandeling van uw claims.

Met ingang van 1 november verwelkomen we Mevrouw Mr. Nathalie Smith (1987) op onze schade afdeling ter ondersteuning van onze huidige collega’s.

Nathalie is afgestudeerd in Groningen met een Master in Nederlands Recht met civiel recht als specialisatie. Momenteel is Nathalie nog werkzaam bij het UWV in Hengelo. Daarvoor was Nathalie juridisch beleidsmedewerker bij de Stadbank Oost Nederland. Met de komst van Nathalie verwelkomen we een ervaren collega die bekend is met het werken in de publieke sector.


5. Kennisbank en jurisprudentie

Zoals afgesproken hebben wij onze Kennisbank ingericht en opengesteld voor onze klanten. Up-to-date , met actuele onderwerpen, jurisprudentie en een belangrijk hulpmiddel indien u zelf schaden afhandelt namens uw organisatie. U kunt toegang krijgen door een bericht te sturen aan: info@meliorverzekeringen.nl.

Na een korte zomerstop hebben wij weer een aantal nieuwe artikelen op de kennisbank gezet. Naar aanleiding van vragen waaruit bleek dat er toch wel wat onduidelijkheid bestaat over de aard en het doel van een werknemersverzekering (oftewel goed werkgeverschapsverzekering) en de verhouding tussen deze verzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Om deze reden, hebben wij een drietal artikelen geschreven die hier nader op ingaan. Mocht u verder nog aanvullende vragen hebben dan vernemen wij dat uiteraard graag. De artikelen zijn te vinden op kennisbank.meliorverzekeringen.nl en zijn:

  • Kunnen overheden aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 7:611 BW, omdat zij zich niet als goed werkgever zouden hebben gedragen?
  • Hoe verhoudt de aansprakelijkheidsverzekering zich tot de CAR-UWO?
  • Wat is de Goed Werkgeverschapsverzekering en hoe verhoudt deze zich tot de aansprakelijkheidsverzekering?

6. Opzeggen huidige polis na verhoging van de premie

Loopt uw huidige aansprakelijkheidsverzekering af dan adviseren wij u om uw polis op te zeggen per de contractsvervaldatum waarbij u graag een verlengingsvoorstel wenst te ontvangen van uw huidige verzekeraar. Dit geeft u de gelegenheid om een voorstel op te vragen van Melior. U kunt dan gedegen een afweging maken welke verzekeraar het beste bij u past en dan kunt u hiervoor de tijd nemen die nodig is.

Ontvangt u een premieverhoging van uw huidige verzekeraar, houdt u dan rekening met het feit dat u BINNEN 30 DAGEN dient te reageren.

Doet u dit niet dan wordt de polis automatisch verlengd. Wij begrijpen dat 30 dagen erg kort is in een overheidsinstelling dus ons advies is om bij een premieverhoging onmiddellijk de polis op te zeggen en het recht voor te behouden om via Melior een voorstel aan te vragen. Als alle offertes zijn ontvangen kunt u gedegen de afweging maken welk voorstel het beste bij u past.

Mocht u vragen hebben over ons, een bezoek willen of een offerte opvragen neem dan contact op met:

Bertil Postma (06 533 12 561)
Marc Mutsaars (06 159 46 117)